Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2014 17:52

孝忠一念格

在家知孝對雙身,
壯大明知奉國君。
若慮後來安吉事,
當思出處應時宸。

 

Hiếu trung nhất niệm cách

Tại gia tri hiếu đối song thân,
Tráng đại minh tri phụng quốc quân.
Nhược lự hậu lai an cát sự,
Đương tư xuất xứ ứng thì thần.

 

Dịch nghĩa

Ở nhà biết hiếu với mẹ cha
Đến khi trưởng thành nên hiểu rõ việc phụng sự với quốc quân
Nếu lo nghĩ đến sự yên ổn tốt lành sau này
Tất phải nghĩ lúc đi lúc ở thế nào cho hợp với thời cuộc


Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Bé thì hiếu với song thân
Lớn lên phụng sự quốc quân thế nào
Lo đời yên ổn về sau
Tới lui cân nhắc cốt sao thuận thời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lúc nhỏ ở nhà hiếu mẹ cha
Lớn lên phụng sự nước non nhà
Nếu lo mai hậu yên lành cả
Lui tới nên suy hợp lúc mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở nhà biết hiếu với song thân,
Phụng sự trưởng thành cho quốc quân,
Yên ổn nếu lo ngày hậu đến,
Hợp thời đi ở với người dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời