香跡寺

不識香山勝,
深林試入尋。
徐徐攀石樹,
步步與飛禽。
佛自何時有,
名傳使世欽。
猶存洪福譜,
居此亦安身。

 

Hương Tích tự

Bất thức Hương Sơn thắng,
Thâm lâm thí nhập tầm.
Từ từ phan thạch thụ,
Bộ bộ dữ phi cầm.
Phật tự hà thì hữu,
Danh truyền sử thế khâm.
Do tồn Hồng Phúc phả,
Cư thử diệc an thân.

 

Dịch nghĩa

Không biết cảnh đẹp Hương Sơn
Nên vào rừng sâu tìm kiếm
Dần dần vin cây bám đá t
Từng bước bên lũ chim bay
Chẳng rõ Phật ở đây tự thuở nào
Mà tiếng tăm vẫn truyền được người đời kính mến
Nay còn tự phả niên hiệu Hồng Phúc
Ở tại nơi này cũng thấy được yên thân


Hương Tích tự ở đây chỉ chùa Hương Tích thờ đức Chúa Ba trên dãy Hồng Lĩnh, nay thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có từ đời Trần. Chùa Hương ở Hà Nội xây dựng ở thời vua Lê Hy Tông niên hiệu Chính Hoà (1680-1705).

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Chẳng biết Hương Sơn thế nào
Rừng sâu gắng gỏi tìm vào thử xem
Từ từ vịn đá leo lên
Lần từng bước một bên chim dập dờn
Từ bao giờ Phật trong non
Tiếng truyền đời vẫn kính tin hết lòng
Coi Hồng Phúc phả từng dòng
Ở đây ẩn dật xem chừng yên thân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chưa biết Hương Sơn đẹp
Vào rừng sâu thử tìm
Từ từ vin cây,đá
Bước bước bay lũ chim
Khi nào đây có Phật?
Danh truyền đời kính tin
Vì còn phả Hồng Phúc
Nơi này ẩn thân yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Chưa rõ Hương Sơn cảnh
Rừng sâu lặn lội tìm
Từ từ vin cây đá
Bước bước với chim muông
Tự khi nào có Phật
Tiếng truyền đời kính vâng
Còn nay phả Hồng Phúc
Đây sống thật yên lòng.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hương Sơn không biết ra sao,
Rừng sâu cũng cố gắng vào thử xem,
Dần dần vin đá cây lên,
Đi men từng bước gần bên chim trời.
Ở đây Phật thuở nào rồi,
Tiếng tăm vẫn được truyền đời kính thiêng,
Nay còn Hồng Phúc hiệu niên,
Nơi này cũng thấy được yên thân mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời