Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2014 07:42

香羹

端陽日暮天如火,
馬上全身浸水中。
多見多聞皆不顧,
且飢且熱兩相攻。
厥魚蓴菜香沖鼻,
榕下西風足莫從。
始解方民供祖忌,
有名自此問誰通。

 

Hương Canh

Đoan dương nhật mộ thiên như hoả,
Mã thượng toàn thân tẩm thuỷ trung.
Đa kiến đa văn giai bất cố,
Thả cơ thả nhiệt lưỡng tương công.
Quyết ngư thuần thái hương xung tỵ,
Dung hạ tây phong túc mạc tòng.
Thuỷ giải phương dân cung tổ kỵ,
Hữu danh tự thử vấn thuỳ thông.

 

Dịch nghĩa

Tiết đoan dương chiều xuống nắng như đổ lửa
Ngồi trên lưng ngựa toàn thân như ngâm trong nước
Ta vốn thích nghe hay xem mà vẫn không thiết
Vừa đói vừa nóng công phá thân mình
Hơi thơm của cá rô, rau rút bỗng xông vào mũi
Dưới gốc đa, trong gió tây chân lê chẳng nổi
Mới hay người sở tại thường dùng thứ này để làm lễ tổ tiên
Nên mới có tên từ đó muốn hỏi mấy ai mà hiểu


Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Đoan dương chiều nắng như nung
Trên yên ướt sũng như ngâm nước rồi
Thiết gì đến sự nghe chơi
Vừa nóng vừa đói ai ngồi cho yên
Cá rô rau rút canh thơm
Gió tây dưới bóng đa râm hữu tình
Chân tê lê chẳng nổi mình
Có tên từ đó ai rành biết không?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đoan dương chiều xuống nắng như nung,
Trên ngựa toàn thân ướt khắp cùng,
Vốn thích nghe xem mà chẳng thiết,
Thân mình đói nóng phá lung tung.
Cá rô rau rút thơm xông mũi,
Chẳng nổi chân lê gốc cỗi dừng.
Sở tại hay dùng tiên lễ tổ,
Có tên từ đó mấy ai tường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời