Tỳ thiếp chỉ cười không biết khổ
Tay dài đai váy lòng sầu lo
Ba mươi sáu năm ôm mối hận
Khanh tướng tiếc thương người đã xa


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)