Bạch vân xa thẳm người nơi đâu
Mười lăm năm trước cười ấm áp
Trong mơ nhẹ nhàng không chỗ dựa
Một tiếng ấy thôi đến cửa Ngô


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)