Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch
6 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 29/08/2005 18:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/03/2006 09:24

袍中詩

沙場征戍客,
寒苦若為眠?
戰袍經手作,
知落阿誰邊;
蓄意多添線,
含情更著綿,
今生已過也,
重結後生緣。

 

Bào trung thi

Sa trường chinh thú khách,
Hàn khổ nhược vi miên?
Chiến bào kinh thủ tác,
Tri lạc a thuỳ biên;
Súc ý đa thiêm tuyến,
Hàm tình cánh trước miên,
Kim sinh dĩ quá dã,
Trùng kết hậu sinh duyên.


Ngày xưa ngoài các thường dân thì các cung nữ nhiều lúc cũng phải may áo cho các chiến sỹ nơi sa trường. Có một người cung nữ đã làm một bài thơ ghi trên lụa và bí mật may vào trong chiếc áo để gửi ra sa trường.

Một lần, một người lính vô tình làm rách áo, anh thấy bài thơ này và đọc, mọi người đều thấy bài thơ rất hay, câu chuyện “bài thơ trong áo” đến tai vua, sau khi vua đọc bài thơ rất hay này đã cảm động và truyền người làm bài thơ trên sẽ được rời khỏi cung để lấy anh lính trẻ.

Tuy nhiên cô cung nữ làm bài thơ này đã già, nên không thể cưới anh lính trẻ kia được, và cô ta đã nhường ân huệ này cho một cô cung nữ trẻ khác. Cô ta bảo cô cung nữ trẻ kia hãy đứng ra nhận mình viết bài thơ này vì người làm bài thơ này đã chết, và cuối cùng cô cung nữ trẻ kia cũng được cưới anh lính trẻ về quê sinh sống.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ấy ai nơi chiến địa
Đêm lạnh ngủ làm sao?
Manh áo tay ta chế
Rồi ai nhận được nào?
Nặng lòng thêm chỉ nhặt
Cố ý nhấn bông nhiều
Kiếp này duyên đã lỡ
Xin đành hẹn kiếp sau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ấy ai ngoài chốn sa trường
Rét lùa ải bắc giấc vàng có say ?
Chiến bào đắp lạnh thiếp may
Rồi người đắp lạnh đêm ngày là ai
Nặng lòng thêm một thêm hai
Sợi bông dù ngắn nhưng dài tình thương
Se tơ chót đã muộn màng
Thề xin dệt cái duyên vàng kiếp sau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà dịch

Chinh nhân nằm chiến địa,
Khổ lạnh khó ngủ thay!
Chiến bào tay thiếp kết,
Ai, người nhận áo này ?  
Hữu tình khâu chỉ nhặt,
Cố ý lót bông dày.
Kiếp này thôi đành lỡ,
Xin hẹn chàng kiếp sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Young

Quân binh nơi chốn chiến trường,   
Khổ, lạnh, giấc ngủ đêm sương thế nào?
Tay em may mảnh chiến bào,
Làm sao biết được áo vào tay ai.
Gửi lòng theo mối chỉ may,
Cố tình thêm lớp bông dày cho anh.
Kiếp này duyên lỡ không thành,
Xin đành hẹn mối duyên lành kiếp sau.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Ai người lính thú sa trường;
Khổ vì giá lạnh giấc vàng có nên?
Chiến bào may tự tay em;
Chẳng hay rồi được đến bên người nào
Lòng riêng thêm sợi chỉ điều;
Tình riêng bông ấm cũng nhiều hơn ai.
Kiếp này thôi cũng đành thôi;
Hẹn người được kết duyên hài kiếp sau!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Chinh nhân giữa chốn sa trường
Sao ngủ được, trước lạnh lùng đêm nay ?
Chiến bào, tay tự cắt may
Ai người sẽ nhận áo này, của em
Nặng lòng mối chỉ nhặt thêm
Kết nhiều bông ấm, dấu riêng tình này
Kiếp này đã lỡ rồi đây
Đành xin kết mối duyên hài kiếp sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của MC

Ai ơi ở chôn sa trường
Sương đêm giá lạnh giấc nông có say?
Chiến bào này thiếp tự may
Khoác lên nớt rét đêm ngày là ai
Chỉ kia sợi ngăn tình dài
Cố cho bông lót thêm hai ba lần
Ta nay chẳng có duyên trần
Hẹn nhau kiếp khác mình gần nhau hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sa trường chinh chiến liên miên
Đêm đêm giá lạnh ngủ làm được sao
Tay em may tấm chiến bào
Biên thuỳ gởi đến biết vào tay ai
Nặng tình mũi chỉ thêm mau
Thương người rét lạnh nên nhồi thêm bông
Kiếp nầy dang dở bằng không
Kiếp sau may được chỉ hồng xe duyên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai người lính thú sa trường,
Khổ đêm lạnh lẽo khó thường ngủ yên?
Chiến bào ta tự may riêng,
Ai rồi nhận được nơi biên thuỳ nào?
Nặng lòng thêm chỉ nhặt cao,
Cố tình thêm lớp bông vào dày thêm.
Kiếp này đã lỡ tình duyên,
Xin đành hẹn mối duyên thiên sau này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lính biên xa sa trường đất khách
Lạnh về nhiều ngủ rét được nao
Qua tay may áo chiến bào
Biết đâu áo chiến lạc vào bên ai
Ý trông đợi thêm may nhiều chỉ
Tình chứa chan lại độn dày bông
Đời nay đã quá thành không
Mong sao gặp lại duyên hồng kiếp sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời