52.80
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Thị Hồng Ngát (49 bài)
- Lữ Tùng Anh (33 bài)
- Đỗ Trung Lai (51 bài)
- Thái Thăng Long (139 bài)
- Lê Thị Kim (76 bài)
Tạo ngày 30/11/2014 13:28 bởi tôn tiền tử
Kha Tiệm Ly tên thật là Thái Quốc Tế, sinh năm 1950 tại Định Tường, hiện sống ở Mỹ Tho. Trước 4/1975, ông là giáo sư quốc văn, Hán văn. Ông viết thơ từ thời trung học, đã có nhiều bài thơ hay đăng trên các báo và được ngâm trên chương trình Thơ của Hồng Vân, Đài phát thanh Sài Gòn. Ngoài bút danh Kha Tiệm Ly, ông còn dùng các bút danh Liêu Tần Chương, Lam Kha.