Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 06/08/2014 09:19 bởi tôn tiền tử
Kha Thiệu Tuệ 柯劭慧 tự Trĩ Quân 稚筠, sống vào cuối đời Thanh, người Giao Châu (Thanh đảo, Sơn Đông), vợ của Bạt cống Tôn Quý Hàm 孫季咸 ở Vinh Thành (đông Sơn Đông). Tác phẩm có Tư Cổ Trai thi sao 思古齋詩鈔.