Ngắn ngủi ngày qua chớp mắt không
Một năm mới đấy trở xuân phong
Trước vườn dương liễu đeo sương nặng
Ngoài cửa hoa đào ủ móc nồng
Tuổi xanh mất mát vì xa cách
Thời trẻ già thêm bởi nhớ mong
Biết rằng du lữ chưa về được
Tạm hái hoa chờ tin tức thông

tửu tận tình do tại