23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài thơ
Tạo ngày 11/09/2023 15:21 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/09/2023 15:22 bởi hongha83
Khổng Vĩnh Nguyên sinh năm 1956 tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định. Hiện ở quê nhà cày ruộng, cày thơ.

Tác phẩm:
- Thắp lại niềm tin (tập thơ, 1974)
- Chim không đường bay (tập thơ, 1975)
- Cỏ đầu truông (tập thơ, 1989)
- Cách nhau tiếng hú (tập thơ, 2000)
- Thăm thẳm bụi đường (tập thơ, 2003)
- Trong những mạch ngầm (tập thơ, 2005)

 

Trong những mạch ngầm (2005)