Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 23:43

猗嗟 1

猗嗟昌兮!
頎而長兮。
抑若揚兮,
美目揚兮。
巧趨蹌兮,
射則臧兮。

 

Y ta 1

Y ta xương hề!
Kỳ nhi trường hề.
Ức nhược dương hề.
Mỹ mục dương hề.
Xảo xu thương hề.
Xạ tắc tương hề.

 

Dịch nghĩa

Lỗ Trang Công, xem ngài dồi dào thay,
Vẻ ngài cao lớn quắc thước.
Khi cúi xuống cũng như khi ngẩng lên,
Cặp mắt của ngài cử động trông rất đẹp.
Khi bước tới, dáng điệu ngài rất đẹp khéo.
Nghề bắn cung của ngài rất giỏi.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

y ta: lời than.
xương: thịnh, dồi dào.
kỳ: dáng cao lớn.
ức chi nhược dương: khi cúi xuống cũng như khi ngẩng lên, đều đẹp đẽ, đầy đủ.
dương (câu 4): cử động con mắt.
thương: như xua tới trước.
tương: hay, giỏi.

Người nước Tề hết sức khen tặng Lỗ Trang Công có uy nghi, khéo léo và giỏi giang như thế để châm biếm ông không biết lấy lễ để ngăn ngừa mẹ. Cũng như nói rằng tiếc cho ông chỉ thiếu sót một việc ấy thôi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ôi người đẹp đẽ dồi dào!
Dáng thời vạm vỡ lớn cao vóc hình.
Khi cúi xuống, lúc ngẩng nhìn,
Long lanh cử động, mắt xinh tuyệt vời!
Bước đi đẹp đẽ khoan thai,
Bắn cung nghề ấy đại tài tuyệt luân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Tiếc thay công tử phong lưu,
Vóc người cao lớn mỹ miều biết bao.
Người cao vầng trán cũng cao,
Long lanh đôi mắt như sao rạng ngời.
Bước đi nhẹ gót hán hài,
Cung tên thôi ắt chẳng ai sánh tày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trang Công vua Lỗ đẫy đà thay,
Cao lớn khôi ngô phô dáng bày.
Cúi xuống cũng như đầu lúc ngẩng,
Long lanh đôi mắt đẹp trông ngài.
Bước đi dáng điệu khoan thai khéo.
Nghề bắn cung tên cũng rất tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời