Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:37

泉水 4

我思肥泉,
茲之永嘆。
思須與漕,
我心悠悠。
駕言出遊,
以寫我憂。

 

Tuyền thuỷ 4

Ngã tư Phì Tuyền,
Từ chi vĩnh thiến (thân).
Tư Tu dữ Tào,
Ngã tâm du du.
Giá ngỗn xuất du,
Dĩ tả ngã ưu.

 

Dịch nghĩa

Ta nhớ sông Phì Tuyền.
Nay ta chỉ thở than mãi (chớ không về được).
Ta nhớ ấp Tu ấp Tào,
Lòng ta nhớ đằng đẵng xa xôi.
Thắng xe đi ra dạo chơi,
Để trút hết mối buồn của ta.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Phì Tuyền: tên sông.
Tu, Tào: là tên của những ấp nước Vệ.
du du: lòng nhớ đằng đẵng xa xôi.
tả: trừ.

Đã không dám trở về, nhưng lòng nhớ đất Vệ không thể nào quên được. Làm sao mà được ra đi về nơi đất kia để trút nỗi buồn nhớ?

Họ Dương nói rằng: người đàn bà nước Vệ muốn trở về, nỗi lòng ấy phát động ở tâm tình, mà rốt cuộc chẳng về được. Ấy là giữ được lễ nghĩa.
Thánh nhân chép vào kinh sách để nên rõ cho đời sau, khiến cho biết rằng người lấy chồng ở nước khác, khi cha mẹ mất, không có quyền trở về thăm. Người nào năng kiềm chế được mình, thì nhờ đấy mà biết cách ăn ở vậy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Phì Tuyền ta cứ nhớ hoài,
Nay đành thở vắn than dài biết sao ?
Nhớ ấp Tu, nhớ ấp Tào,
Tấm lòng ta cứ rạt rào nghĩ xa.
Thắng xe thong thả đi ra,
Hoạ may trút được lòng ta ưu sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phì Tuyền ta nhớ sông này.
Không về lại được tháng ngày thở than.
Ấp Tu, ấp Tào nhớ sang,
Xa xôi đằng đẵng lòng càng nhớ hơn.
Thắng xe đi dạo chơi vườn,
Nổi lòng trút hết khỏi vương ưu sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời