Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 21:31

泉水 1

毖彼泉水,
亦流于淇。
有懷于衛,
靡日不思。
孌彼諸姬,
聊與之謀。

 

Tuyền thuỷ 1

Bí bỉ tuyền thuỷ,
Diệc lưu vu Kỳ.
Hữu hoài vu Vệ,
Mỹ nhật bất ti (tư).
Luyến bỉ chư cơ,
Liên dữ chi mi (mưu).

 

Dịch nghĩa

Sông Tuyền kia cuồn cuộn chảy,
Cũng chảy về sông Kỳ.
Ta có lòng nhớ nước Vệ.
Chẳng ngày nào là không nhớ.
Những cô hầu thiếp đẹp đẽ kia,
Hãy cùng với các cô mưu tính phương kế trở về nước Vệ.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

bí: dáng nước suối mới chảy ra.
tuyền thuỷ: Tức nay là sông bách Tuyền ở Cung Thành tại Vệ Châu.
Kỳ thuỷ: sông Kỳ chảy ra huyện Lâm Tự ở Tương Châu rồi chảy về đông. Sông Tuyền từ tây bắc chảy về đông nam rồi đổ vào sông Kỳ.
luyến: dáng đẹp đẽ.
chư Cơ: mấy nàng (họ Cơ) em gái và cháu gái đưa dâu và làm hầu thiếp cho chồng.

Cô gái nước Vệ gả cho chư hầu, khi cha mẹ mất, muốn trở về thăm mà không được, cho nên làm bài thơ này, nói rằng: sông Tuyền cuồn cuộc chảy, cùng chảy về sông Kỳ (như người con lấy chồng nước khác thì phải theo về bên nước ấy). ta có lòng nhớ nước Vệ, thì chẳng ngày nào là không nhớ. Vì thế ta mới bàn với các nàng hầu thiếp mà mưu tính trở về nước Vệ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sông Tuyền cuồn cuộn chảy đi,
Lướt xuôi nhập với sông Kỳ ra xa.
Ôm sầu nhớ nước Vệ nhà,
Chẳng ngày nào chẳng xót xa tấc lòng.
Chị em hầu thiếp trẻ trung,
Kế chi về được ta cùng mưu toan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Tuyền cuồn cuộn chảy xuôi,
Cuối cùng cũng chảy về nơi sông Kỳ.
Lòng ta nhớ Vệ từ khi.
Biệt ly cất bước ra đi xa lìa.
Những cô hầu thiếp đẹp kia,
Hãy cùng mưu tính kế lìa Vệ đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời