Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:31

緇衣 3

緇衣之席兮,
敝,予又改作兮。
適子之館兮,
還,予授子之粲兮。

 

Tri y 3

Tri y chi tược (tịch) hề,
Tệ dư hựu cải tác hề.
Thích tử chi quán hề,
Hoàn dư thụ tử chi xán hề.

 

Dịch nghĩa

Áo đen của ngài mặc rộng lớn rất thích nghi,
Hễ rách thì chúng tôi làm cái áo khác để đổi cho ngài.
Ngài lại sắp đến quán xá,
Lúc ngài trở về, chúng tôi sẽ kính tặng một bữa cơm.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tịch (tược): to lớn. Trình Tử nói rằng: tịch có nghĩa là thư thái, y phục xứng hợp với đứng hạnh thì cảm thấy thư thái.

Sách Ký nói rằng: lòng ưa thích người hiền thì như thiên Tri Y này. lại nói rằng: ở thiên Tri Y này có thể thấy được lòng ưa thích người hiền rất tột bực vậy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo đen mặc thật khoan thia,
Rách đi, áo mới đổi ngay tức thì.
Lần sang quán xá ngài đi,
Bữa cơm trao tặng chờ khi ngài về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Áo đen người rộng sao rộng thế,
Nhỡ rách đi ta sẽ may cho;
Rồi ra ta sẽ qua nhà,
Ta đem gạo trắng làm quà người xơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo đen ngài mặc thích nghi,
Chúng tôi thay áo mới khi rách rồi.
Ngài sang quán xá đến nơi,
Lúc về, ngài sẽ được mời bữa cơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đúng chức vị người chiếc áo đen
Rách thay áo khác chúng tôi đền
Người ra quán xá làm công việc
Cơm trắng người về sẽ dọn lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời