Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:09

竹竿 1

籊籊竹竿,
以釣于淇。
豈不爾思,
遠莫致之。

 

Trúc can 1

Địch địch trúc can,
Dĩ điếu vu Kỳ.
Khỉ bất nhĩ tư ?
Viễn mạc chí tri.

 

Dịch nghĩa

Cành tre dài chót vót,
Để câu ở sông Kỳ.
Há lại không nhớ ngươi (sông Kỳ) hay sao ?
Vì xa xôi mà không đến nơi vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

địch địch: dài mà lần lần nhỏ lại.
trúc: cây trúc, cây tre, sản vật của nước Vệ.
Kỳ: sông Kỳ.

Con gái nước Vệ gả cho chư hầu, muốn trở về thăm cha mẹ, mà không thể đi được, cho nên làm bài thơ này, nói muốn lấy cành tre để câu cá ở sông Kỳ, nhưng xa không thể đến nơi được.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cần câu bằng trúc vót cao,
Để ta cầm đến ngồi câu sông Kỳ.
Há rằng ta chẳng nhớ mi ?
Xa xôi chẳng thể nào đi tới cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Von vót cái cần câu tre
Để câu ở bến sông Kỳ, ta chơi
Xa xôi lắm lắm mày ơi
Phải rằng không nhớ, nhưng đến nơi khó lòng


Nguồn: Kinh thi, NXB TP Hồ Chí Minh, 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành tre chót vót dài cao,
Để ta đem đến ngồi câu sông Kỳ.
Há không nhớ đến Kỳ mi?
Vì xa không thể nào đi đến hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cần bằng tre vót cao
Để đến sông Kỳ câu
Sao lại không thương nhớ
Người xa tận chốn nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời