Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:32

晨風 1

鴥彼晨風,
郁彼北林。
未見君子,
憂心欽欽。
如何如何!
忘我實多。

 

Thần phong 1

Duật bỉ thần phâm (phong),
Uất bỉ bắc lâm.
Vị kiến quân tử,
Ưu tâm khâm khâm.
Như hà ? Như hà ?
Vong ngã thực đa ?

 

Dịch nghĩa

Chim cắt bay mau kia,
Bay về rừng phương bắc rậm rạp.
Chưa thấy đặng chàng,
Lòng ưu buồn không quên được.
Như thế nào ? Như thế nào ?
Chàng quên em thật quá nhiều vậy ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

duật: dáng bay mau.
thần phong (đọc phâm cho hợp vận): chim cắt, loài chim ó hay lượn theo gió, bắt những con chim nhỏ mà ăn.
uất: dáng rườm rà, chậm chạp.
quân tử: chỉ người chồng.
khâm khâm: dáng ưu tư mà không quên dứt được.

Người vợ vì chồng đi vắng mà nói rằng: loài diều ó bay mau kia thì bay về rừng phương bắc rậm rạp. Cho nên chưa thấy đặng chàng, thì lòng buồn lo không thể nào quên dứt được. Chàng kia ôi! Sao mà chàng quên em quá thế chớ?

Bài này đồng một ý với bài Diễm di ca (vợ xưa của Bách Lý Hề hát). Vì đó là phong tục của nước Trần.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Vun vút bay kìa con chim cắt,
Bay về rừng phương bắc rậm này.
Mặt chàng chẳng gặp những ngày,
Lòng em bứt rứt chẳng khuây mạch sầu.
Tại sao thế ? Tại sao như thế ?
Nỡ quên em thật kể quá nhiều ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Thần phong vun vút nó bay,
Nó về rừng bắc ngàn cây um tùm.
Chàng từ xa cách nước non,
Lòng em thương nhớ mỏi mòn gầy hao.
Trời ơi, trời hỡi, vì sao?
Chàng ơi chàng nỡ lòng nào quên em?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kìa con chim cắt bay mau,
Bay về phương bắc rừng sâu dặm ngàn.
Đến nay chưa thấy đặng chàng,
Chẳng quên lòng mãi còn mang ưu buồn.
Thế nào? chàng hỡi, hỏi luôn,
Chàng quên em quả như tuồng thật sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời