35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 21:04

子衿 3

挑兮達兮,
在城闕兮。
一日不見,
如三月兮。

 

Tử khâm 3

Khiêu hề thuyết (thát) hề.
Tại thành khuyết hề.
Nhất nhật bất kiến,
Như tam nguyệt hề.

 

Dịch nghĩa

Em nhẹ nhàng và phóng túng nhảy lên.
Lầu trên thành (để trông về phía chàng).
Một ngày mà không thấy chàng.
Đằng đẵng như ba tháng vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

khiêu: dáng nhảy nhẹ nhàng.
thát (đọc thuyết cho hợp vận): phóng tứ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nhẹ nhành em nhảy lên nhanh,
Đứng trông trên cửa lầu thành vót cao.
Một ngày mà chẳng thấy nhau,
Lâu như ba tháng, khác nào chàng ôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Nhẹ nhàng em nhảy vẩn vơ
Trên thành cửa khuyết ngẩn ngơ ngóng người
Một ngày chẳng gặp nhau thôi
Lâu như ba tháng, chàng ơi hỡi chàng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Lầu cao lên thoăn thoắt
Cửa khuyết đứng trông chàng
Một ngày không gặp mặt
Dài tựa ba trăng tròn.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nghĩa của "Khiêu thát"?

Trước hết, 2 chữ 挑達 đọc là gì? Nên đọc là "thao thát". Đây là từ láy trong tiếng Hán cổ đại. Đường Vận cũng chú âm chữ 挑 là "thổ đao thiết" 土刀切, Tập Hội, Vận Hội, Chính Hội ghi âm "tha đao thiết" 他刀切, nên đọc là "thao" cũng hợp với sách vận thư, mà còn thể hiện đúng tính chất láy. Bài thơ này chẳng qua thêm trợ từ ngữ khí "hề" vào thành "Thao hề thát hề", nghĩa không đổi.
"Thao thát" nghĩa là gì?
Mao truyện chú: 挑達,往來相見貌 (Thao thát, vãng lai tương kiến mạo: thao thát là bộ dạng đi qua lại gặp nhau). Ngày nay học giả đa phần thống nhất 2 từ "thao thát" trong bài này chỉ "đi đi lại lại một mình" - hợp với ý nghĩa bài thơ hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Nhớ khi nhảy múa nhởn nhơ,
Cùng nhau nhảy múa phởn phơ bên thành.
Một này vắng bóng người tình,
Dài bằng ba tháng, dài kinh là dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhẹ nhàng em nhảy phóng lên,
Để trông về phía lầu trên thấy chàng.
Ngóng chàng không thấy ngày sang.
Dài như ba tháng trông vàng vỏ thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời