Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/04/2010 10:12

駟驖 1

駟驖孔阜,
六轡在手。
公之媚子,
從公于狩。

 

Tứ thiết 1

Tứ thiết khổng phụ,
Lục bí tại thủ.
Công chi mỵ tử,
Tùng công vu thủ (thú).

 

Dịch nghĩa

Bốn con ngựa đen rất mập mạp to lớn,
Sáu dây cương nắm ở trong tay.
Những người thân ái của vua,
Cùng theo vua mà đi săn.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tứ thiết: bốn con ngựa đều đen như màu sắt.
khổng: rất.
phụ: mập, to.
lúc bí: hai con ngựa thắng ở ngoài và hai con ngựa thắng ở trong, mỗi con đều có hai sợi cương (tức là có 8 sợi tất cả), nhưng hai sợi cương của ngựa trong đã mắc vào đồ để nắm dây cung mà bắn tên rồi, cho nên chỉ còn 6 sợi cương ở tay mà thôi.
mỵ tử: những người mà vua thân ái.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xe bốn ngựa mập to đen sậm,
Sáu dây cương đã nắm trong tay.
Hỡi người thân mến những ai,
Cùng theo săn bắn dịp này với vua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bốn ngựa ô vừa cao vừa mập,
Người dong xe tay chắp sau cương.
Sủng thần sau trước đường đường,
Cùng ngài săn bắn xênh xang dập dìu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn con ngựa mập đen dầy,
Trong tay cương nắm sáu dây vững vàng.
Những người thân ái vua ban,
Cùng theo vua để đi săn dịp nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời