Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 21:34

素冠 1

庶見素冠兮,
棘人欒欒兮,
勞心慱慱兮。

 

Tố quan 1

Thứ kiến tố quan hề!
Cức nhân loan loan hề!
Lao tâm đoàn đoàn hề!

 

Dịch nghĩa

Mong mỏi được thấy cái mũ lụa trắng (của người mãn tang đội).
Người có tang thì gầy ốm,
Lòng ta lao khổ ưu sầu (vì không được thấy tang phục ấy).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thứ: mong mỏi.
cảo quan tố bì: mũ tang bằng tảo (lụa dệt bằng chỉ kinh đen, chỉ vĩ trắng), có viền bằng lụa trắng, để đội khi đã làm lễ mãn tang.
cảo: lụa dệt bằng chỉ kinh đen, chỉ vĩ trắng.
bì: viền ở biên.
cức: gấp. Việc tang thì muốn được vội vàng. Đó là dáng bi ai vội vàng của người có tang.
loan loa: dáng gầy ốm.
đoàn đoàn: dáng ưu sầu lao nhọc.
tường quan: cái mũ để đội khi làm lễ mãn tang, khi đã lễ mãn tang rồi thì bỏ, không đội nữa.

Người bấy giờ không để tang ba năm, thì làm sao thấy được tang phục ấy. Người hiền đương thời mong mỏi được thấy những tang phục ấy, mà đến nỗi phải nhọc lòng lo nghĩ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Mong thấy được mũ tang lụa trắng,
Người ốm gầy, hình dáng xanh xao,
Mà lòng luống những sầu đau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ước gì ta thấy khăn tang,
Với người để trở võ vàng mảnh mai.
Lòng riêng chua xót vì ai,
Xót xa vì thấy tình đời nhố nhăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấy người mũ lụa mãn tang,
Người thì gầy ốm vỏ vàng nước da.
Ưu sầu lao khổ lòng ta,
Tình đời đen bạc xót xa vô cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời