Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 23:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/04/2010 23:24

敝笱 3

敝笱在梁,
其魚唯唯。
齊子歸止,
其從如水。

 

Tệ cẩu 3

Tệ cẩu tại lương,
Kỳ ngư duỷ duỷ.
Tề tử quy chỉ,
Kỳ tụng như thuỷ.

 

Dịch nghĩa

Cái đó rách đặt nơi đập bắt cá,
Thì cá ra vô không giữ lại được.
Người thiếu phụ nước Tề (Văn Khương) trở về nước Tề,
Kẻ đi theo đông như nước.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

duỷ duỷ: dáng đi vô ra.
như thuỷ: như nước, cũng là ý đông.

Theo truyện Xuân Thu, Lỗ Trang Công năm thứ 2, phu nhân họ Khương gặp Tề Hầu ở đất Chước, năm thứ 4, phu nhân Văn Khương thết đãi Tề Hầu ở Chúc Khâu, năm thứ 5, phu nhân họ Khương đến Tề Sư, năm thứ 7, phu nhân họ Khương gặp Tề Hầu ở đất Phòng, và lại gặp Tề Hầu ở đất Cốc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chiếc đó rách để trong cái đập,
Bầy cá kia xuất nhập ngại chi.
Trở về Tề quốc, nàng đi,
Cùng theo đông đảo khác gì nước tuôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tệ cẩu 3

Đầu đề:敞笱3
Nhầm chữ 敝 Tệ thành chữ 敞 Sảng,
câu 1 là đúng là chữ Tệ:
敝笱在梁
Xin xem xét và sửa lại.
Hà Như

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Áo rách mà đặt bờ ngòi,
Con kia nó lội nó bơi phỉ tình.
Gái Tề được buổi quy ninh,
Một đoàn như nước rập rình trước sau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đó rách đặt nơi đập cá nầy,
Cá kia vô đó sao giữ đây?
Nước Tề thiếu phụ về quê cũ,
Những kẻ theo đông tựa nước mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời