Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:10

山有樞 3

山有漆,
隰有栗。
子有酒食,
何不日鼓瑟?
且以喜樂,
且以永日。
宛其死矣,
他人入室。

 

Sơn hữu xu 3

Sơn hữu thất (tất),
Thấp hữu lật.
Tử hữu tửu thực,
Hà bất nhật cổ sắt ?
Thả dĩ hỉ lạc.
Thả dĩ vĩnh nhật.
Uyển kỳ tử hĩ,
Tha nhân nhập thất.

 

Dịch nghĩa

Trên núi có cây sơn,
Dưới thấp có cây lập.
Ngài có rượu và đồ ãn,
Sao mỗi hôm ngài không gảy đàn sắt ?
Ðể cho vui lên.
Cho ngày thêm dài.
Nhỡ một mai ngài đơ ra mà chết
Người khác sẽ vào nhà ngài mà chiếm chỗ ở.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

Người quân tử không có việc gì thì đàn cầm sắt luôn ở bên mình.

vĩnh: dài. Người ta mà có nhiều việc ưu lo thì thấy ngày ngắn. Còn ăn uống đánh nhạc thì làm có thể làm ngày dài hơn ra.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây sơn thì ở núi cao,
Lật thì thấy mọc nơi nào thấp thôi.
Ngài đà có rượu thịt rồi,
Suốt ngày sao chẳng thảnh thơi đánh đàn ?
Để cho thích thú hân hoan,
Để cho cảm thấy ngày càng dài xa.
Rủi khi ngài chết đờ ra,
Thì người sẽ kéo vào nhà chiếm luôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Đầu non sơn rủ xanh om,
Dưới đồng lật mọc mấy chòm tốt tươi.
Ấy ai rượu thịt hơn người,
Mà sao đàn định bỏ lơi chẳng màng.
Tội gì mà chẳng ca xang,
Kéo dài dài giấc mộng vàng trần duyên?
Để khi nhẹ gót cửu tuyền,
Nhà mình nó chuyển nó chuyên tay người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây sơn trên núi mọc ra,
Thấp thì cây lập lan xa mọc đầy.
Đồ ãn và rượu ngài say,
Sao không đàn sắt gảy ngày thảnh thơi.
Ðể cho thích thú vui chơi,
Thêm dài ngày tháng cho đời thêm tươi.
Nhỡ mai ngài chết đơ rồi,
Thì người khác sẽ chiếm thôi nhà ngài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời