Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 20:31

豐 3

衣錦褧衣,
裳錦褧裳。
叔兮伯兮,
駕予與行。

 

Phong 3

Ý cẩm khuýnh y,
Thường cẩm khuýnh thường.
Thúc hề bá hề!
Giá dư dữ hàng (hành).

 

Dịch nghĩa

Em mặc áo gấm có lớp áo đơn (phủ ngoài).
Em mặc quần gấm có lớp quần đơn (phủ ngoài).
Chàng Thúc Bá ôi!
(Đã phục sức đầy đủ như thế này, em mơ ước) chàng hãy thắng xe rước em đi.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

khuýnh: áo đơn.
Thúc Bá: hoặc là tên tự của người.

Người đàn bà đã hối hận trước kia chẳng đi theo đưa tiễn mà mất chàng ấy, cho nên nói rằng: em phục sức đã đầy đủ, há lại không có xe để rước em đi cùng hay sao ?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo thì áo gấm áo trơn,
Quần thì quần gấm quần đơn rỡ ràng.
Ước gì Thúc Bá vội sang,
Thắng xe đến rước cùng chàng em đi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ngoài áo gấm em mang áo vải,
Xiêm gấm em lồng cái xiêm thường,
Xe anh anh hãy sẵn sàng,
Cho em bầu bạn lên đàng cùng anh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo em gấm có lớp đơn,
Quần em mặc gấm lớp trơn phủ ngoài.
Hỡi chàng Thúc Bá nhớ hoài?
Ứớc mơ chàng thắng xe ngoài rước em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời