Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 21:47

匪風 3

誰能亨魚,
溉之釜鬵。
誰將西歸,
懷之好音。

 

Phỉ phong 3

Thuỳ năng phanh ngư ?
Cái chi phủ tầm.
Thuỳ tương tây quy ?
Hoài chi hảo âm.

 

Dịch nghĩa

Ai có thể nấu cá được ?
Nếu có người nấu cá được, thì tôi xin rửa cái nồi cho người ấy nấu.
Ai sẽ đi về phía tây đến nhà Chu ?
(Nếu có người đi về phía tây đến nhà Chu) tôi nguyện an ủi bằng những tin tức tốt lành.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

cái: rửa sạch.
tầm cái phủ: cái nồi để nấu.
tây quy: đi về nhà Chu (vì nước Cối ở về phía đông của nhà Chu).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nấu cá hỏi rằng ai nấu đặng ?
Thì cái nồi tôi rửa hẳn ngay.
Ai về Châu, bước sang tây,
Tôi xin an ủi tin may cho người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Nấu cá hỏi rằng ai nấu đặng,
Thì cái nồi tôi hẳn rửa ngay.
Ai về Châu, bước sang tây.
Tôi xin an ủi tin may cho người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có ai nấu cá được nào?
Nếu mà nấu được, tôi bao rửa nồi.
Về tây ai đến Chu rồi?
Vỗ về ước nguyện tin tôi tốt lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ai nấu cá được
Tôi xin rửa nồi
Ai về Tây trước
Nhờ nhắn tin vui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời