Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2006 21:02

伐柯1

伐柯如何、
匪斧不克。
取妻如何、
匪媒不得。

 

Phạt kha 1

Phạt kha như hà?
Phỉ phủ bất khắc.
Thú thê như hà?
Phỉ môi bất đắc.

 

Dịch nghĩa

Đẽo cán búa phải làm sao?
Nếu không có cây búa thì chẳng xong việc.
Cưới vợ phải như thế nào?
Nếu không có bà mai thì không được.


Chú giải của Chu Hy

Chương nầy thuộc tỷ.
Kha: cán búa.
Khắc: có thể xong việc.
Môi: bà mai, đem lời của hai họ, nhà trai nhà gái cho thông hiểu nhau.

Lúc Chu công ở phương đông, người phương đông nói lên những lời này để ví việc muốn gặp Chu công rất khó trong những ngày thường.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đẽo cán búa phải làm sao thế?
Không búa thì chẳng dễ nên công.
Vợ mà muốn cưới cho xong,
Thiếu người mai mối chẳng hòng nên duyên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cán rìu phải đẽo làm sao?
Không rìu đẽo cán, cán nào đẽo xong.
Lấy vợ có cách lấy không?
Nếu không mối lái, chớ hòng vợ theo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Búa rìu đẽo cán làm sao?
Nếu không có búa thì nào có xong.
Gái trai dựng vợ gả chồng?
Nếu không mai mối đừng mong tác thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời