Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 02:15

伐檀 2

坎坎伐輻兮,
寘之河之側兮,
河水清且直猗。
不稼不穡,
胡取禾三百億兮?
不狩不獵,
胡瞻爾庭有縣特兮?
彼君子兮,
不素食兮?

 

Phạt đàn 2

Khảm khảm phạt bức (phúc) hề!
Chí chi hà chi trức (trắc) hề!
Hà thuỷ thanh thả trực y!
Bất giá bất sắc,
Hồ thủ hoà tam bách triền hề ?
Bất thú bất liệp,
Hồ chiêm nhĩ đình hữu huyền đặc hề ?
Bỉ quân tử hề!
Bất tố thực hề!

 

Dịch nghĩa

Tiếng đốn cây để làm căm bánh xe nghe khảm khảm,
Rồi đặt cây ấy ở bên sông.
Nước sông trong và sóng gợn thẳng.
Không cấy không gặt.
Sao lại lấy được lúa của ba trăm ức nắm ?
Không đi săn đi bắn,
Sao lại thấy trong sân nhà anh treo con thú tơ ba tuổi ?
Người quân tử kia,
Không thể ngồi không mà ăn.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

phúc (đọc bức cho hợp vận): cây căm bánh xe.
trực: ngay, sóng gợn ngay thẳng.
ức: mười vạn, nói số nắm lúa.
đặc: con thú thơ ba tuổi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đốn gỗ làm căm xe vang mạnh,
Lại để yên ở cạnh bờ sông.
Nước đùa thẳng lại vắt trong.
Không lo cấy gặt ra công dãi dầu,
Ba trăm ức lúa, sao lấy được ?
Việc đi săn từ khước chẳng lo,
Sân sao treo được thú tơ ?
Người quân tử chẳng ngồi trơ ăn đành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Choang choang mà đẽo trục xe,
Đẽo rồi để sát để kề bên sông.
Sông kia nước chảy trong trong,
Sông kia trong trẻo thuận giòng chảy xuôi.
Cấy không mà gặt cũng lơi,
Cớ sao thóc lúa đến vài trăm muôn.
Săn không bắn cũng không luôn,
Sao sân có thịt thú non treo hoài.
Chàng kia quân tử anh tài,
Lẽ đâu ngồi tỉnh suốt đời ăn không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đốn cây làm bánh xe đi,
Rồi cây ấy đặt ở lề bên sông.
Nước trong và sóng gợn dòng.
Cấy không thì gặt cũng không có mà.
Ba trăm ức nắm sao ra?
Không đi săn bắn sân nhà thú tơ?
Người kia quân tử ơ hờ,
Ngồi không không thể ai khờ cho ăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời