14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 21:21

汝墳 2

遵彼汝墳、
伐其條肆。
既見君子、
不我遐棄。

 

Nhữ phần 2

Tuân bỉ Nhữ phần,
Phạt kỳ điều dị.
Ký kiến quân tử,
Bất ngã hà khí.

 

Dịch nghĩa

Thuận theo bờ đê sông Nhữ kia,
Em chặt nhành và chồi cây.
Khi đã gặp thấy được chồng,
Em mừng chồng chẳng xa bỏ em.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
- dị: cây đã bị chặt mà lên chồi.
- hà: xa.

Đã chặt nhành và chặt cả chồi thì thời gian đã trải qua một năm mới thấy chồng trở về và mừng rằng chồng không xa bỏ nàng vậy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bờ đê sông Nhữ theo lần,
Đẵn chồi, cành nhỏ xa gần cho xong.
Nay em đã gặp được chồng,
Mừng chàng chưa nỡ đem lòng xa em.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ đê dòng Nhữ thuận theo sông,
Em chặt nhánh chồi cây đã xong.
Khi đã gặp chồng trông thấy được,
Em mừng vẫn được ở bên chồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời