Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:17

旄丘 2

何其處也?
必有與也。
何其久也?
必有以也。

 

Mao khâu 2

Hà kỳ xử dã ?
Tất hữu dữ dã!
Hà kỳ kỷ (cửu) dã ?
Tất hữu dĩ dã!

 

Dịch nghĩa

Sao mà bầy tôi của nước Vệ cứ ở yên thế mãi (không chịu đến) ?
Ắt là đang chờ những nước khác (để cùng mà tiếp cứu chúng ta).
Sao lâu rồi mà chẳng thấy đến ?
Ắt là có nguyên cớ gì khác (mà chẳng đến đó thôi).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

xử: ở yên.
dữ: cùng với, cùng với nước khác.
dĩ: duyên cớ khác.

Nhân chương trên đã nói sao đã nhiều ngày rồi chương này tiếp rằng: sao các bầy tôi của nước Vệ cứ ở yên mãi không chịu đến (để tiếp cứu), nghi ngờ rằng tất nhiên còn chờ các nước bạn để cùng đến một lượt vậy. Lại nói rằng: sao đã lâu mà chẳng chịu đến? Hoặc giả có nguyên cớ gì khác mà chẳng đến vậy. Thơ này đã thấu triệt lòng người đến như thế.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sao các người ở yên như thế ?
Ắt chờ nhau nhất thể cùng đi.
Sao mà lâu quá thế ni ?
Ắt là đã có việc gì nào hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bầy tôi Vệ ở yên sao?
Đang chờ nước khác đi vào cứu ta?
Sao lâu chẳng thấy đến mà?
Ắt là có cớ xảy ra khác thường?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời