Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:07

氓 6

及爾偕老,
老使我怨。
淇則有岸,
隰則有泮。
總角之宴,
言笑晏晏。
信誓旦旦,
不思其反。
反是不思,
亦已焉哉!

 

Manh 6

Cập nhĩ giao lão.
Lão sử ngã oán.
Kỳ tắc hữu nghiến (ngạn),
Thấp tắc hữu phiến (bạn).
Tổng giác chi yến.
Ngôn tiếu yến yến (án án),
Tín thệ điến điến (đán đán).
Bất từ kỳ phiến (phản).
Phản thị bất tê (tư).
Diệc dĩ yên tê (tai)!

 

Dịch nghĩa

Cùng với anh, đã hẹn ước sống chung đến già.
(Nhưng không ngờ) đến già thì bị chàng phụ bỏ, khiến em phải oán hận.
Sông Kỳ còn có bờ để ngăn nước không cho tràn ra.
Vũng ao chỗ thấp cũng có bờ để giữ nước không cho tràn ra (còn chàng thì cứ phóng túng, không câu thúc tính tình để đến hai lòng ăn ở bạc đen).
Lúc yên vui thưở thơ ấu em còn để trái đào,
Đã cùng nhau nói chuyện vui tươi hoà dịu.
Thì cùng tin lòng nhau mà thề ước rõ ràng.
Em chưa từng nghĩ đến việc phản bội lời thề ước cũ, để đến như thế này.
Việc phản bội cũng không nghĩ đến,
Thì cũng thôi vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú mà hứng.

cập: cùng với.
bạn (phiến): cái bờ để ngăn phần cao và phần thấp.
tổng giác: con gái chưa lấy chồng thì chưa cài trâm, chỉ kết tóc làm hai trái đào để trang sức.
án án (yến yến): dịu hào.
đán đán: sáng tỏ.

Truyện nói rằng nghĩ đến phần chung cuộc, nghĩ đến phần trái lại, là nói nghĩ đến việc phản bội mà đề phòng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sống đến già cùng nhau hẹn ước,
Nhưng này già chỉ chuốc oán sầu.
Sông Kỳ còn có bờ cao,
Những nơi lõm thấp vũng ao có bờ.
Thưở trái đào ấu thơ đùa nghịch,
Đã cùng nhau khúc khích nói cười.
Tin nhau đã trót thề bồi,
Chưa từng nghĩ đến phụ lời thề xưa.
Việc phản bội vẫn chưa nghĩ xiết,
Cũng đành thôi chẳng biết làm sao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng anh ước sống đến già.
Không ngờ chàng phụ bỏ ta lúc già.
Sông Kỳ ngăn nước tràn ra,
Vũng ao chỗ thấp bờ xa giữ tràn.
Hai lòng đen bạc ở ăn,
Trái đào thơ ấu lúc an xưa còn.
Cùng nhau nói chuyện vui hơn,
Cùng tin thề ước lòng trông rõ ràng.
Nghĩ chưa bội ước phủ phàng.
Cũng không nghĩ phản bội chàng thế đâu,
Thôi đành cũng vậy để sau,
Âu là kinh nghiệm cùng nhau đề phòng.

15.00
Trả lời