Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 10:16

考槃 3

考槃在陸,
碩人之軸。
獨寐寤宿,
永矢弗告。

 

Khảo bàn 3

Khảo bàn tại lục
Thạc nhân chi trục.
Độc mỵ ngụ túc,
Vĩnh thỉ phất cốc.

 

Dịch nghĩa

Làm thành cái nhà ở ẩn nơi bờ cao phẳng,
Với ý bàn hoàn không rời đi nơi khác.
Ngủ một mình rồi tỉnh giấc nằm chơi,
Thề mãi mãi rằng chẳng đem cái thú ẩn dật này nói cho ai biết.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

lục: bờ cao, phẳng.
trục: ý bàn hoàn không rời đi.
ngụ túc: đã tỉnh giấc mà còn nằm.
phất cốc: không đem cái thú ẩn dật này mà nói cho ai biết.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nhà ở ẩn trên bờ cao phẳng
Ý bàn hoàn của đấng đại hiền.
Một mình tỉnh giấc nằm yên
Thề rằng mãi chẳng nói truyền ai hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm nhà ở ẩn bờ cao,
Bàng hoàng với ý chẳng bao giờ rời.
Một mình tỉnh giấc nằm chơi,
Thề rằng thú ẩn chẳng lời nói ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời