Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:28

凱風 2

凱風自南,
吹彼棘薪。
母氏聖善,
我無令人。

 

Khải phong 2

Khải phong tự nam,
Xuy bỉ cức tân.
Mẫu thị thánh thiện,
Ngã vô lệnh nhân.

 

Dịch nghĩa

Ngọn gió nam doanh dưỡng vạn vật từ phương nam đưa đến,
Thổi đến bụi gai đã lớn (chặt làm củi được).
Mẹ thì sáng suốt hiền lành,
Còn ta làm con thì chẳng có ai giỏi cả.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

thánh: sáng suốt.
lệnh: giỏi, lành.

Bụi gai đã thành củi, tức là đã lớn, nhưng thành củi tức là không phải thứ gỗ đẹp quý để khởi hứng vì với bầy con tuy lớn, dụng tráng, nhưng không phải là thứ con lành, con giỏi. Lại dùng chứ thánh thiện là sáng suốt, giỏi giang để khen tặng người mẹ và tự nói mình không phải là hạng con giỏi, con lành. Lời tự trách ấy thật là thâm thiết vậy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Gió nam từ phương nam đưa lại,
Thổi lùa vào trong mấy cành gai.
Mẹ ta hiền sáng trên đời,
Còn ta con cái chẳng người giỏi ngoan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió nam nuôi dưỡng vật nam cao,
Thổi đến bụi gai lớn dạt dào.
Sáng suốt hiền lành người mẹ tốt,
Làm con ta chẳng giỏi người nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời