Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 12:06

有狐 3

有狐綏綏,
在彼淇側。
心之憂矣,
之子無服。

 

Hữu hồ 3

Hữu hồ tuy tuy,
Tại bỉ Kỳ trắc,
Tâm chi ưu hĩ,
Chi tử vô bặc (phục).

 

Dịch nghĩa

Có con chồn đi lang thang một mình,
Ở bên sông Kỳ kia.
Lòng em lo sầu,
Cho người ấy không có quần áo.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

Đi đò ngang qua sông thì có thể mặc quần áo.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có con chồn bước một mình,
Lang thang đi dọc ở bên sông Kỳ.
Lòng em lo ngại sầu bi:
Áo quần chàng thiếu, ai thì may cho ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chồn bước lang thang đi một mình,
Sông Kỳ bên chốn bờ cây xinh.
Lòng em sầu não cùng lo lắng,
Người ấy áo quần thiếu mặc kinh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời