Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 09:34

雄雉 3

瞻彼日月,
悠悠我思。
道之云遠,
曷云能來?

 

Hùng trĩ 3

Chiêm bỉ nhật nguyệt,
Du du ngã tỵ (tư).
Đạo chi vân viễn,
Hạt vân năng ly (lai).

 

Dịch nghĩa

Tháng ngày qua lại (mà biết chàng đi phục dịch ở xa đã lâu rồi).
Cho nên ta tưởng nhớ xa xôi.
Đường đi nói là xa tít,
Làm sao ta có thể đi đến được ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

du du: nhớ nghĩ xa xôi. Thấy ngày qua tháng lại mà nhớ đến chồng đi phục dịch ở xa đã lâu rồi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trông chừng ngày tháng lặng trôi,
Em hằng tưởng nhớ xa xôi về vì chàng.
Muôn trùng xa tít dặm đàng,
Lam sao có thể em sang được cùng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng ngày qua lại dần trôi,
Cho nên tưởng nhớ xa xôi về chàng.
Đường đi xa tít dặm đàng,
Làm sao có thể đi sang gặp chàng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời