Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:32

河廣 1

誰謂河廣?
一葦杭之。
誰謂宋遠?
跂予望之。

 

Hà Quảng 1

Thuỳ vị Hà quảng ?
Nhất vĩ hàng chi.
Thuỳ vị Tống viễn ?
Xí dư vọng chi.

 

Dịch nghĩa

Ai nói rằng sông Hoàng Hà là rộng ?
Một bó lau sậy có thể ôm mà nổi theo để lội qua được.
Ai nói rằng nước Tống xa ?
Nhón chân mà trông thì thì ta đã thấy được.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phu.

vĩ: thuộc loài cây lau, cây sậy.
hàng: đi qua sông. Nước Vệ ở phía bắc sông Hoàng Hà, nước Tống ở phía nam sông Hoàng Hà.

Con gái bà Tuyên Khương được gả làm phu nhân Tống Hoàn Công, sanh ra Tương Công, rồi trở về luôn ở nước Vệ. Tương Công lên ngôi, phu nhân nhớ con, nhưng nghĩa lý không cho được về, vì vua nối ngôi (Tương Công) thừa kế mối trọng của cha, làm thể chế với tổ tiên. Mẹ đã bỏ ra thì đã tuyệt với tông miếu, không thể lấy tình riêng mà trở về được, cho nên làm bài thơi này.

Nói rằng: Ai nói rằng sông Hoàng Hà là rộng? - Chỉ thêm vào một bó lau sậy có thể ôm mà nổi theo để lội qua được. - Ai nói rằng nước Tống xa? - Nhón chân mà trông thì thì ta đã thấy được. - Rõ ràng là không phải nước Tống xa mà không thể đi đến, lại là nghĩa lý không thể được mà không đi về.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hoàng Hà ai nói rộng nào ?
Vượt qua, ôm một bó lau đủ rồi.
Ai rằng nước Tống xa xôi ?
Nhón chân cũng đủ cho tôi thấy mà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng Hà người nói rộng sao?
Bó lau sậy nổi ôm vào lội qua.
Ai rằng nước Tống quá xa?
Nhón chân trông thử thì ta thấy rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời