Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:13

揚之水 1

揚之水,
白石鑿鑿。
素衣朱襮,
從子于沃。
既見君子,
云何不樂?

 

Dương chi thuỷ 1

Dương chi thuỷ.
Bạch thạch tác tác.
Tố ý chu bác,
Tùng tử vu Ác (Ốc).
Ký kiến quân tử,
Vân hà bất lạc ?

 

Dịch nghĩa

Nước chảy lờ đờ,
Đá trắng thì cao vút lên.
Muốn đem chiếc áo trắng thêu cổ đỏ,
Để theo ngài ở Khúc Ốc
Khi đã gặp người quân tử ấy rồi,
Thì nói rằng: sao lại không vui thích cho được.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

tác tác: dáng cao vút lên.
bác: cái bâu, cái cổ áo. Y phục của chư hầu, ở cổ áo thì thêu toàn màu đỏ.
tử: chỉ Hoàn Thúc.
Ốc (đọc Ác cho hợp vận): đất Khúc Ốc.

Tấn Chiêu Hầu phong cho người chú là Thành Sư ở đất Khúc Ốc, ấy là Hoàn Thúc. Về sau, nước Ốc cường thịnh, nước Tấn suy vi, người trong nước sẽ phản nước Tấn mà theo nước Ốc, cho nên làm bài thơ này. Nói rằng: nước chảy chậm chạp, lờ đờ, mà đá thì cao vút lên, để so sánh với việc nước Tấn thì suy, nước Ốc thì thịnh. Cho nên muốn lấy chiếc áo của bực chư hầu đi theo Hoàn Thúc để dâng cho người ở nước Khúc Ốc, lại tự mừng được thấy người quân tử ấy (Hoàn Thúc), thì không ai lại không thích.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nước trôi chảy yếu lờ đờ,
Đá thì sắc trắng đứng trơ chập chùng.
Muốn đem áo trắng cổ hồng,
Đến nơi Khúc Ốc theo cùng ngài thôi.
Gặp người quân tử ấy rồi,
Rằng sao lại chẳng vui tươi tấc lòng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Sông kia cuồn cuộn chảy xuôi,
Đá kia trắng xoá lưng trời cao vươn.
Kìa người áo trắng bâu son,
Nẻo đường khuê ốc bon bon đăng trình.
Những từ gặp đấng anh minh,
Lòng riêng riêng đã phỉ tình khát khao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lờ đờ nước chảy xuôi dòng,
Vút cao đá trắng nổi vồng cao lên.
Trắng thêu cổ đỏ áo đem,
Để về Khúc Ốc ở bên giúp ngài.
Gặp người quân tử tỏ bày,
Nói rằng sao lại không tài nào vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời