Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:16

終風 4

曀曀其陰,
虺虺其雷。
寤言不寐,
愿言則懷。

 

Chung phong 4

Ế ế kỳ âm,
Huỷ huỷ kỳ lôi,
Ngộ ngôn bất mỵ
Nguyện ngôn tắc hoài.

 

Dịch nghĩa

Trời âm u mờ tối,
Tiếng sét còn âm ỉ chưa phát ra (cũng như chàng cuồng si mê hoặc nặng nề chưa dứt).
Em thức muốn nói với chàng mà không ngủ được.
Em suy nghĩ muốn nói với chàng thì cứ lo nghĩ.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

ế ế: dáng âm u.
huỷ huỷ: nói tiếng sét âm ỉ chưa phát ra để so sánh với sự cuồng si mê hoặc của chàng càng thêm nặng chưa thôi.
hoài: nhớ tưởng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Mây cứ phủ âm u rầu rĩ
Tiếng sấm còn âm ỉ chưa vang.
Thức trông muốn nói cùng chàng,
Muốn thưa chàng rõ bàng hoàng nghĩ suy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Âm u trời tối mờ mờ,
Sét còn âm ỉ chưa hồi rền vang.
Thức em muốn nói với chàng.
Nghĩ suy muốn nói lại càng nghĩ lo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời