Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 18:04

羔裘 3

羔裘晏兮,
三英粲兮。
彼其之子,
邦之彥兮!

 

Cao cầu 3

Cao cầu án hề,
Tam anh xán hề.
Bỉ ký chi tử,
Bang chi ngạn hề.

 

Dịch nghĩa

Áo da dê tươi sáng rườm rà,
Ba miếng anh trang sức trên áo da sáng chói.
Vị kia (quan đại phu mặc áo da ấy),
Phải là kẻ sĩ đẹp đẽ đáng kính của quốc gia vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

án: dáng tươi đẹp rườm rà.
tam anh: ba miếng để trang sức cái áo da.
xán: sáng chói.
ngạn: tiếng đẹp đẽ để gọi kẻ sĩ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo da dê rườm rà tươi tắn,
Ba miếng anh trông hẳn sáng thay!
Kìa người mặc chiếc áo này,
Phải là kẻ sĩ, anh tài quốc gia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Áo lông chàng rỡ ràng óng ả,
Điểm thêm hoa ba đoá uy nghi.
Số chàng sang cả ai bì,
Nước non âu cũng đáng vì tao nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Da dê áo sáng tươi rườm rà,
Trang điểm sáng ngời hoa áo da.
Quan đại phu đang mặc áo ấy,
Phải người đáng kính quốc gia ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời