15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 20:27

樛木 3

南有樛木、
葛藟縈之。
樂只君子、
福履成之。

 

Cưu mộc 3

Nam hữu cưu mộc,
Cát luỹ oanh chi.
Lạc chỉ quân tử!
Phúc lý thành chi.

 

Dịch nghĩa

Núi nam có cây sà,
Dây sắn dây bìm quấn đeo lên.
Vui mừng thay bà Hậu phi!
Phúc lộc được tựu thành nơi bà.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
- oanh: xoay quấn.
- thành: thành tựu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi phía nam có cây cưu mộc,
Sắn với bìm đùm bọc quấn vào.
Vui mừng quân tử xiết bao!
Chúc người phúc lộc được mau tựu thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi nam có tán cây sà,
Dây bìm dây sắn quấn và đeo lên.
Vui thay bà Hậu phi hiền!
Tựu thành phúc lộc được riêng nơi bà.

15.00
Trả lời