Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (175 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (20 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Hà (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 20/08/2008 03:10 bởi hongha83
Khổng Bình Trọng 孔平仲 là nhà thơ thời Bắc Tống, tự là Nghĩa Phủ 義甫, có sách viết là Nghị Phụ 毅父, người Tân Dụ (nay là huyện Tân Dư, tỉnh Giang Tây). Không rõ năm sinh và năm mất. Đỗ Tiến sĩ năm Trị Bình (1067) thứ hai dưới triều vua Tống Thần Tông (1067-1085). Nhận chức Bí thư thừa, Tập hiền hiệu lý, sau đó được đề bạt làm Điểm Giang Chiết chú tiền, Kinh Tây hình ngục. Thời Nguyên Hựu (1086-1094) dưới triều vua Tống Triết Tông (1085-1100) ông theo cựu đảng nên liên luỵ và bị giáng chức, ra làm ở Hành Châu (nay là huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam). Khi vua Tống Huy Tông lên ngôi, đã trọng dụng ông. Khổng Bình Trọng là nhà sử học, nhà thơ với cách viết giàu nội dung hiện thực. Tác phẩm ông hiện còn "Thanh Sơn tập".

Nguồn: Những nhà thơ nổi tiếng thế giới/ Vương Bá Cung chủ biên, NXBTH TP Hồ Chí Minh - 2005