Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 03:14

寄内

試說途中景,
方知別後心。
行人日暮少,
風雪亂山深。

 

Ký nội

Thí thuyết đồ trung cảnh,
Phương tri biệt hậu tâm.
Hành nhân nhật mộ thiểu,
Phong tuyết loạn sơn thâm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Cảnh dọc đường thử nghe qua
Mới hay lòng kẻ xa nhà bấy lâu
Người đi tất tả tối ngày
Non sâu gió loạn tuyết bay não nề.


Nguồn: Thiên gia thi/ NXB Văn hoá, 1994.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Năm

Có đi mới biết cảnh trên đường
Thấu hiểu lòng người xa cố hương
Tất tả cả ngày ai có thấu
Rừng sâu gió tuyết thật khôn lường


Nguồn: Thiên gia thi, NXB Văn hoá dân tộc, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dọc đường cảnh thật xót xa
Thương cho lòng kẻ xa nhà mới hay
Chiều hôm vắng vẻ người đi
Non sâu gió tuyết thổi bay bốn bề

Chưa có đánh giá nào
Trả lời