Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2018 15:03

春日登樓懷歸

高樓聊引望,
杳杳一川平。
野水無人渡,
孤舟盡日橫。
荒村生斷靄,
古寺語流鶯。
舊業遙清渭,
沈思忽自驚。

 

Xuân nhật đăng lâu hoài quy

Cao lâu liêu dẫn vọng,
Diểu diểu nhất xuyên bình.
Dã thuỷ vô nhân độ,
Cô chu tận nhật hoành.
Hoang thôn sinh đoạn ái,
Cổ tự ngữ lưu oanh.
Cựu nghiệp dao thanh Vị,
Trầm tư hốt tự kinh.

 

Dịch nghĩa

Lầu cao giúp cho tầm nhìn
Xa tít tắp một dòng sông phẳng lặng trôi
Bến đò quê hương không người qua
Thuyền lẻ loi suốt ngày quay ngang
Lớp mù bay chắn ngang thôn vắng
Chùa cổ lảnh lót tiếng oanh
Nhà cửa xa tận bên bờ sông Vị
Lặng nghĩ bỗng thấy giật mình


Bài này tuyển từ Trung mẫn công thi tập quyển trung, bản Gia Tĩnh đời Minh. Tác giả làm bài thơ này vào thời kỳ mới thi đỗ, làm tri Quy Châu huyện Ba Đông, trong đó đối câu: “Dã thuỷ vô nhân độ, Cô chu tận nhật hoành” được mọi người khen; chuyển hoá từ câu “Dã độ vô nhân chu tự hoành” trong bài Trừ Châu Tây giản của Vi Ưng Vật rất tự nhiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngút mắt lầu cao đứng
Sông trôi tít tắp bằng
Bến không người xuống vắng
Thuyền suốt ngày quay ngang
Chùa cổ oanh đua hót
Thôn nghèo mù kéo giăng
Cửa nhà sông Vị cách
Lặng nghĩ thấy bàng hoàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu cao giúp rõ tầm trông,
Lặng trôi xa tắp một dòng sông xuôi.
Bến đò quê cũ không người,
Suốt ngày thuyền lẻ đi thời quay ngang.
Lớp mù thôn vắng bay sang,
Tiếng oanh lảnh lót rộn ràng chùa xưa.
Bên bờ sông Vị nhà thưa,
Lặng yên nghĩ lại thấy chưa yên lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời