Ngút mắt lầu cao đứng
Sông trôi tít tắp bằng
Bến không người xuống vắng
Thuyền suốt ngày quay ngang
Chùa cổ oanh đua hót
Thôn nghèo mù kéo giăng
Cửa nhà sông Vị cách
Lặng nghĩ thấy bàng hoàng

tửu tận tình do tại