Hàng cây, ao báu, nhạc thanh hoà
Đôi bến cầu vàng lại nối qua
Chợt thấy hoá sanh tân Phật tử
Sen hồng nở cánh, tiếng chim ca!


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)