Hàng cây, ao báu, nhạc thanh hoà
Đôi bến cầu vàng lại nối qua
Chợt thấy hoá sanh tân Phật tử
Sen hồng nở cánh, tiếng chim ca!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)