Vạn ngựa lồng lên rung mái hiên,
Rét run thôi thúc chuốc rượu thêm.
Trên núi Ngô Sơn nhà bạn cũ,
Muốn ngắm Hồ Tây phải vén rèm.

tửu tận tình do tại