除夜自石湖歸苕溪其十

環玦隨波冷未銷,
古苔留雪臥牆腰。
誰家玉笛吹春怨,
看見鵝黃上柳條。

 

Trừ dạ tự Thạch Hồ quy Điều Khê kỳ 10

Hoàn quyết tuỳ ba lãnh vị tiêu,
Cổ đài lưu tuyết ngoạ tường yêu.
Thuỳ gia ngọc địch xuy xuân oán,
Khán kiến nga hoàng thướng liễu điều.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Nửa vành sóng dợn lạnh chưa tan
Lưng tường tuyết đọng ướt rêu xanh
Nhà ai thổi sáo, xuân hờn oán
Chỉ thấy oanh kêu, liễu một cành


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Qua đêm vòng ngọc lạnh còn vương
Tuyết đọng rêu xanh bám mạn tường
Tiếng sáo oán ai, từ đâu vẳng
Trên cành liễu rủ chấm xuân vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời