Áo hạc như mây gió quạt lông,
Thơ thơm tình cỏ bóng cây râm.
Chuyện đời nói hết thời trai trẻ,
Giờ ngắm qua sương mấy nụ hồng.

tửu tận tình do tại