Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 04/03/2013 16:59

過垂紅

自作新詞韻最嬌,
小紅低唱我吹簫。
曲終過盡松陵路,
回首煙波十四橋。

 

Quá Thuỳ Hồng

Tự tác tân từ vận tối kiều,
Tiểu Hồng đề sướng ngã xuy tiêu.
Khúc trung quá tận Tùng Lăng lộ,
Hồi thủ yên ba thập tứ kiều.

 

Dịch nghĩa

Tự làm lời mới theo điệu cũ, nghe cũng hay
Tiểu Hồng ca nhẹ, ta thổi tiêu
Tùng Lăng đường đi hết, bài ca cũng dứt
Ngoảnh nhìn mười bốn cầu qua khói sóng


Bài này tuyển từ Bạch Thạch dao nhâm thi tập quyển hạ, bản Tứ khố toàn thư. Tác giả làm vào đêm trừ tịch năm Thiệu Hy thứ 2. Bấy giờ ông đem theo Tiểu Hồng từ nhà Thạch Hồ Phạm Thành Đại đi thuyền về Hồ Châu. Trong Nghiễn bắc tạp chí, Nguyễn Hữu Lục chép: Tiểu Hồng là thanh y của Thuận Dương Công (Phạm Thành Đại) có sắc tài, một hôm Thuận Dương Công mời Nghiêu Chương đến, ông nhận làm ca khác mới Ám hươngSơ ảnh. Thuận Dương Công sai hai đào tập, âm tiết trong sáng uyển chuyển. Khi Nghiêu Chương về Ngô Hưng, Thuận Dương Công tặng cho ông Tiểu Hồng. Thuỳ Hồng là tên cầu nằm trong đất huyện Ngô Giang gần Thái Hồ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cũ điệu, mới lời cứ lựa theo
Tiểu Hồng nhẹ giọng, dặt dìu tiêu
Đường Tùng Lăng hết, câu ca dứt
Mười bốn nhịp vương khói sóng chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Thưởng khúc từ hay mới viết ra,
Ta hoà sáo trúc Tiểu Hồng ca.
Người ngưng điệu tiếp chồi thông lướt,
Ngoảnh thấy cầu treo khói sóng xa.


Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời