Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Ngọc mai lệnh (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2018 09:32

玉梅令

疏疏雪片。
散入溪南苑。
春寒鎖、舊家亭館。
有玉梅幾樹,
背立怨東風,
高花未吐,
暗香已遠。

公來領略,
梅花能勸。
花長好、願公更健。
便揉春為酒,
剪雪作新詩,
拚一日、繞花千轉。

 

Ngọc mai lệnh

Sơ sơ tuyết phiến,
Tán nhập khê nam uyển.
Xuân hàn toả, cựu gia đình quán.
Hữu ngọc mai kỷ thụ,
Bối lập oán đông phong,
Cao hoa vị thổ,
Ám hương dĩ viễn.

Công lai lĩnh lược,
Mai hoa năng khuyến.
Hoa trường hảo, nguyện công cánh kiện.
Tiện nhu xuân vi tửu,
Tiễn tuyết tác tân thi,
Phiên nhất nhật, nhiễu hoa thiên chuyển.

 

Dịch nghĩa

Mảnh tuyết thưa thưa,
Tan tác bay vào vườn phía nam con suối.
Xuân lạnh khoá đình quán nhà xưa.
Có vài cây ngọc mai,
Đứng sững oán hận gió đông,
Hoa trên cao dù chưa nhả,
Mà hương thơm thoang thoảng đã bay xa.

Ông đến thưởng ngoạn?
Hoa mai có thể khuyên mời.
Hoa đẹp mãi, chúc ông luôn mạnh khoẻ.
Bèn vò xuân làm rượu,
Cắt tuyết làm câu thơ mới,
Qua một ngày, lượn quanh hoa nghìn lần.


Nguyên chú: “Thạch Hồ làm ra thanh điệu này nhưng chưa có lời nên sai tôi đặt”. Thạch Hồ là bạn thân của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lộc Bắc

Lưa thưa tuyết rũ
Len vào vườn nam tụ
Xuân lạnh khoá quán xưa phòng cũ
Vài cây mai cổ thụ
Đứng thẳng oán gió đông
Hoa chưa nở
Hương thầm lan phủ

Khách đến thưởng ngoạn
Hoa mai khuyến dụ
Hoa tốt tươi, chúc người uy vũ
Bèn vò xuân làm rượu
Cắt tuyết tạo thành thơ
Suốt một ngày, quanh hoa vui thú

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Lưa thưa mảnh tuyết vụng về bay
Vào góc vườn nam cạnh suối này
Đình quán nhà xưa xuân lạnh khoá
Ngọc mai vài dậu gió đông lay
Trên cao hoa hẵng còn phong nhụ
Mà đã hương nồng khối kẻ say.

Ông đến tìm hoa
Hoa mai vì thế cũng chúc này:
Rằng hoa đẹp mãi, ông khoẻ mãi!
Bèn vò xuân làm rượu
Cắt tuyết dựng thành thơ
Một ngày cứ ngỡ là mơ
Lượn quanh hoa ngát hàng giờ chưa thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời