湖上寓居雜詠

荷葉披披一浦涼,
青蘆奕奕夜吟商。
平生最識江湖味,
听得秋聲憶故鄉。

 

Hồ thượng ngụ cư tạp vịnh

Hà diệp phi phi nhất phố lương,
Thanh lư dịch dịch dạ ngâm thương.
Bình sinh tối thức giang hồ vị,
Thính đắc thu thanh ức cố hương.

 

Dịch nghĩa

Tầu lá sen phân phất gió lay cả một vùng mát
Đêm trăng lều cỏ trống vắng khúc Tuý ngâm thương
Một đời rất quen thuộc với mùi vị của sông nước
Chợt nghe tiếng thu, lại nhớ đến làng quê


Bài này tuyển từ Bạch Thạch đạo nhân thi tập, bản Tứ khố toàn thư. Tác giả làm khi ở Cô Sơn, Tây Hồ, trước đây lại một lần nữa dâng lên triều đình bài bàn về nhạc, lại làm Não ca cổ xuý thập nhị sương, đều chưa được thưởng dụng gây uất ức trong lòng, nên gửi cả vào thơ. “Dạ ngâm thương”, “giang hộ vị”, “thu thanh” đều là dấu ấn của tâm tình này in đậm vào thơ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Lá sen phe phẩy mát hồ trong
Lều cỏ đêm trăng vắng khúc nồng
Phiêu bạt giang hồ đời vẫn thế
Tiếng thu chợt nhắc vị hương đồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Phân phất tầu sen mát một vùng
Bâng khuâng lều cỏ tối ngâm thương
Vị giang hồ một đời quen thuộc
Chợt thấy hơi may nhớ cố hương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời