Ngõ hẻm thong dong dạo bước chơi
Đèn lồng chưa dẫn ngựa kêu trời
Nghèo khó chả tiền hô hậu ủng
Chỉ cưng bé gái cõng trên vai

Hoa đầy phố
Áo trăng soi
Trẻ thì ân ái, già than đời
Bờ suối xuân sang còn lạnh lẽo
Xem xong ai nấy trở về thôi

tửu tận tình do tại