74.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
165 bài thơ, 323 bài dịch
2 người thích
Tạo ngày 26/08/2005 16:33 bởi Vanachi, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 09/06/2008 04:29 bởi Vanachi
Khương Hữu Dụng (1907 - 17/5/2005) sinh và quê quán tại Hội An, Quảng Nam, sống và làm việc ở quận Đống Đa, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957. Khi còn nhỏ, ông học sơ đẳng tiểu học ở Hội An. Năm 1922-1926, ông theo học tại Trường Quốc học Huế. Từ 1927, ông được bổ đi dạy ở Bình Định, sau đó đổi ra Quảng Bình và nhiều nơi khác. Vừa dạy học, ông vừa làm thơ đăng trên các báo khắp Trung, Nam, Bắc, đặc biệt lá báo Tiếng dân, Phụ nữ tân văn (ở Sài Gòn) và Phụ nữ thời đàm (ở Hà Nội). Thời kỳ Mặt trận Dân chủ, ông làm thơ đăng nhiều trên các báo Thế giới mới... Cách mạng tháng Tám ông tham gia Tổng khởi nghĩa ở Đà Lạt, trong Ban Thường vụ Việt Minh tỉnh Lâm Viên, phụ trách công tác tuyên truyền. Sau đó chuyển về hoạt động Tân Văn hoá (Mặt trận Việt Minh…

 

 1. Ai có ngờ!
 2. Anh có nghe thuở xưa
 3. Bác, Bác ơi!
 4. Bài ca sợi tóc
 5. Bài hát
 6. Bạn xuân
 7. Bé chào
 8. Bèo mây
 9. Buồn
 10. Bức thư bỏ dở
 11. Cái bắt tay
 12. Cái chèo với thời gian
 13. Cái nghèo với bốn phương và con đường sống
 14. Cảm giác
 15. Cánh đồng buổi mai
 16. Cành mai trắng
 17. Cân bằng
 18. Câu đối tết năm Bình Phú lụt to
 19. Câu đối viếng Phan Thanh
 20. Chăn trâu
 21. Chị tôi
 22. Chia buồn - một bức thư chép lại (Bài I)
 23. Chia buồn - một bức thư chép lại (Bài II)
 24. Chiếc lá cuối cùng
 25. Chiều rười rượi
 26. Chiều thu
 27. Chiều xuống
 28. Chối từ
 29. Chống mê tín
 30. Chơi tháp Mỹ Sơn có cảm
 31. Chủ nhật
 32. Cỏ đắng
 33. Có thu
 34. Cười đời
 35. Dạ cảm
 36. Dặm chiều
 37. Dẫy mả
 38. Dưới gốc cây gạo
 39. Đà Lạt phồn hoa
 40. Đào, mai
 41. Đất trích
 42. Để ảnh
 43. Đi thuyền
 44. Đi thuyền đêm
 45. Đi thuyền đêm cảm tác
 46. Đi thuyền trên sông Đà buổi chiều
 47. Đi!
 48. Đợi anh về
 49. Đợi chờ
 50. Đời người
 51. Gánh nặng đường xa
 52. Gặp bạn cố tri, ông Thị Hán
 53. Gặp lại Nguyễn Đình Thư
 54. Ghé nón
 55. Ghi lại câu chuyện trước cổng bệnh viện Việt-Xô
 56. Gia tình
 57. Giấc mơ kỳ quặc
 58. Gối
 59. Gởi cố nhân (I)
 60. Gởi cố nhân (II)
 61. Gởi cố nhân (III)
 62. Gửi Lê Trí Viễn
 63. Gửi tác giả “Bút quan hoài”
 64. Hẹn
 65. Hoành Sơn hoài cổ
 66. Hương còn
 67. Khép rồi
 68. Khó hiểu
 69. Khóc chị
 70. Khóc cụ Sào Nam
 71. Không chết
 72. Không đề
 73. Không đề
 74. Không khóc cụ Sào Nam
 75. Không thu
 76. Kinh nhật tụng của người chiến sĩ
  1
 77. Kỷ niệm
 78. Lên Côn Sơn
 79. Lên lầu
 80. Lòng em ngoài đảo
 81. Lời mẹ dặn
 82. Lửa thù
 83. Lưu biệt vợ
 84. Mai tạnh
 85. Một tâm sự hai thời kỳ
 86. Mơ tàn
 87. Mừng độc lập giả hiệu 9-3-1945
 88. Mừng thọ bà nội 80 tuổi
 89. Nét chữ
 90. Nét cười
 91. Nghe quan họ
 92. Nghe trẻ con khóc
 93. Người với vật bài 1: Người với vật
 94. Người với vật bài 2: Lòng người
 95. Người với vật bài 3: Làm người
 96. Nhà nông
 97. Nhớ
 98. Nhớ
 99. Nhớ bạn
 100. Nhớ con
 101. Nhớ cố nhân
 102. Nhớ em
 103. Nhớ lại
 104. Nhớ Nguyễn Đình Thư
 105. Nói chuyện với người trong gương
 106. Nói để em hay
 107. Nụ cười
 108. Nước réo dưới cầu
 109. Ốm trong tù
 110. Ông câu
 111. Phú đắc
 112. Phu xe than trời mưa bài 1
 113. Phu xe than trời mưa bài 2
 114. Phu xe than trời mưa bài 3
 115. Phu xe than trời mưa bài 4
 116. Phu xe than trời mưa bài 5
 117. Phu xe than trời mưa bài 6
 118. Phu xe than trời mưa bài 7
 119. Phu xe than trời mưa bài 8
 120. Quán trọ đêm bệnh
 121. Rằm tháng mười
 122. Sống thầm
 123. Sơ ngộ
 124. Tái ngộ
 125. Tâm sự người ở lại
 126. Tết dân nghèo
 127. Than bão lụt
 128. Thế tình
 129. Thết bạn
 130. Thói đời
 131. Thư trắng
 132. Tiễn bạn (I)
 133. Tiễn bạn (II)
 134. Tiễn bạn bị đổi đi Kon Tum
 135. Tiễn bạn sông hồ (I)
 136. Tiễn bạn sông hồ (II)
 137. Tiễn chồng bị đầy đi Ban Mê Thuật
 138. Tiễn Nguyễn Đình bị đổi đi Di Linh
 139. Tiễn Nguyễn Đình từ Đà Lạt đi Di Linh
 140. Tiếng dân
 141. Tìm đâu?
 142. Tình gối lòng trai
 143. Trả lời anh Trần Đình Phiên
 144. Trả lời bạn
 145. Trách
 146. Tranh xuân
 147. Trọn nghĩa chung tình
 148. Trông về cố thổ
 149. Trở đò
 150. Trời lụt
 151. Tuyệt vọng
 152. Từ biệt bạn
 153. Viếng bạn Lê Văn Chương
 154. Viếng bạn Tăng Tiến
 155. Viếng cụ Sào Nam
 156. Viết thay Nguyễn Đình Thư
 157. Vô đề
 158. Vô đề
 159. Xem hát bội
 160. Xem tranh tứ bình
 161. Xuân cảm
 162. Xuân nhớ em
 163. Xuân tàn
 164. Xuân vẫn ta
 165. Yêu

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác

 1. Ai giang đầu (Đỗ Phủ)
  12
 2. Ai vương tôn (Đỗ Phủ)
  8
 3. Ẩm tửu khán mẫu đơn (Lưu Vũ Tích)
  31
 4. Bạc Tần Hoài (Đỗ Mục)
  25
 5. Bách Lâm tự nam vọng (Lang Sĩ Nguyên)
  4
 6. Bài hát quốc xã • Chant nazi (Paul Éluard)
  2
 7. Bành Nha hành (Đỗ Phủ)
  9
 8. Bi Thanh Bản (Đỗ Phủ)
  11
 9. Bi Trần Đào (Đỗ Phủ)
  11
 10. Biệt Võng Xuyên biệt nghiệp (Vương Tấn)
  9
 11. Binh xa hành (Đỗ Phủ)
  9
 12. Bút Nghiễn sơn (Lê Quang Viện)
  2
 13. Các dạ (Đỗ Phủ)
  15
 14. Cảm tác (Nguyễn Khuyến)
  5
 15. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  11
 16. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  11
 17. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 3 (Đỗ Phủ)
  11
 18. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 4 (Đỗ Phủ)
  11
 19. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 5 (Đỗ Phủ)
  11
 20. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 6 (Đỗ Phủ)
  8
 21. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 7 (Đỗ Phủ)
  11
 22. Cây đèn biển • Le phare (Victor Hugo)
  1
 23. Chiếc máy chém • L'échafaud (Victor Hugo)
  1
 24. Chính nguyệt chấp nhật dữ Phan, Quách nhị sinh xuất giao tầm xuân, hốt ký khứ niên thị nhật đồng chí Nữ Vương thành tác thi, nãi hoạ tiền vận (Tô Thức)
  3
 25. Chính nhạc phủ thập thiên - Tượng uẩn thán (Bì Nhật Hưu)
  7
 26. Chính trị bộ cấm bế thất (Hồ Chí Minh)
  2
 27. Chọn giữa hai kẻ qua đường • Choix entre deux passants (Victor Hugo)
  1
 28. Chu phụng hành (Đỗ Phủ)
  4
 29. Chu trung dạ vũ (Bạch Cư Dị)
  17
 30. Chu trung ngẫu thành kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  9
 31. Chu trung ngẫu thành kỳ 2 (Nguyễn Trãi)
  9
 32. Con nai • Oлень (Evghenhi Dolmatovski)
  1
 33. Cổ phong (Mẫn nông) kỳ 1 (Lý Thân)
  13
 34. Cổ phong (Mẫn nông) kỳ 2 (Lý Thân)
  13
 35. Cúc thuỷ nguyệt tại thủ (Chu Thục Chân)
  5
 36. Cung sầu (Chu Thục Chân)
  4
 37. Cuồng ca hành tặng tứ huynh (Đỗ Phủ)
  3
 38. Dạ bạc thuỷ thôn (Lục Du)
  2
 39. Dạ biệt Vi tư sĩ (Cao Thích)
  12
 40. Dạ độc binh thư (Lục Du)
  1
 41. Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (I) (Lý Ích)
  22
 42. Dạ túc điền gia (Đới Phục Cổ)
  2
 43. Dạ vũ ký bắc (Lý Thương Ẩn)
  22
 44. Du học kinh sư kỳ 1 (Ninh Tốn)
  1
 45. Du Kim Sơn tự (Tô Thức)
  2
 46. Du tử ngâm (Mạnh Giao)
  23
 47. Dục Thuý sơn (Nguyễn Trãi)
  11
 48. Đà Nẵng cảm hoài (Trần Quý Cáp)
  3
 49. Đà Nẵng ngẫu bạc (Nguyễn Trường Tộ)
  2
 50. Đại Lãm Thần Quang tự (Trần Nhân Tông)
  8
 51. Đại mạo sơ (Nguyễn Khuyến)
  3
 52. Đại nghĩ đông hàn dạ tái bắc chinh phu tư khuê phụ (Tống Duy Tân)
  3
 53. Đào hoa khê (Trương Húc)
  24
 54. Đào nạn (Đỗ Phủ)
  6
 55. Đào Nguyên hành (Vương An Thạch)
  3
 56. Đảo y thiên (Lý Bạch)
  6
 57. Đáp hữu nhân ký thi (Phan Đình Phùng)
  3
 58. Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác (Cao Bá Quát)
  5
 59. Đăng cao (Đỗ Phủ)
  39
 60. Đăng Hỗ sơn hữu cảm (Ngô Thì Nhậm)
  3
 61. Đăng khoa hậu (Mạnh Giao)
  7
 62. Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài (Lý Bạch)
  22
 63. Đăng lâu (Dương Sĩ Ngạc)
  12
 64. Đăng Mẫu Tử sơn (Ngô Thì Nhậm)
  1
 65. Đăng Nhạc Dương lâu (Đỗ Phủ)
  23
 66. Đăng Quán Tước lâu (Vương Chi Hoán)
  22
 67. Đăng U Châu đài ca (Trần Tử Ngang)
  33
 68. Đầu giản Hàm, Hoa lưỡng huyện chư tử (Đỗ Phủ)
  6
 69. Đề cúc hoa (Hoàng Sào)
  15
 70. Đề Nghĩa Vương miếu (Nguyễn Phạm Tuân)
  2
 71. Để tặng em yêu dấu • Pour toi mon amour (Jacques Prévert)
  4
 72. Đề Tỳ Bà đình (Ngô Thì Nhậm)
  3
 73. Đề Viên thị biệt nghiệp (Hạ Tri Chương)
  15
 74. Điền gia tự thuật (Nguyễn Khuyến)
  1
 75. Điếu Nguyễn Tri Phương tử tiết (Nguyễn Thiện Thuật)
  4
 76. Đinh đô hộ ca (Lý Bạch)
  6
 77. Đình tiền trì ngẫu hứng (Ngô Thì Nhậm)
  3
 78. Đoản ca hành tặng Vương lang tư trực (Đỗ Phủ)
  7
 79. Đoàn Tính lâm hành bả tửu vi biệt, tẩu bút dữ chi (Cao Bá Quát)
  4
 80. Độ Tang Càn (Giả Đảo)
  22
 81. Đối trướng phát khách (Nguyễn Khuyến)
  2
 82. Đối tuyết (Chiến khốc đa tân quỷ) (Đỗ Phủ)
  9
 83. Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 2 (Vi Trang)
  12
 84. Giai nhân (Đỗ Phủ)
  12
 85. Giang đầu tứ vịnh - Hoa áp (Đỗ Phủ)
  4
 86. Giang hành vô đề kỳ 098 - Vạn mộc dĩ thanh sương (Tiền Hử)
  2
 87. Giang thôn tức sự (Tư Không Thự)
  15
 88. Hạ nhật mạn thành (I) (Nguyễn Trãi)
  6
 89. Hạ nhật mạn thành (II) (Nguyễn Trãi)
  7
 90. Hải khẩu dạ bạc hữu cảm (I) (Nguyễn Trãi)
  9
 91. Hàm Đan đông chí dạ tư gia (Bạch Cư Dị)
  12
 92. Hạo Thành (Ngô Thì Nhậm)
  2
 93. Hãy thổi vang, thổi vang, hỡi kèn đồng tư tưởng • Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée (Victor Hugo)
  1
 94. Hậu xuất tái kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  6
 95. Hậu xuất tái kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  6
 96. Hậu xuất tái kỳ 3 (Đỗ Phủ)
  6
 97. Hậu xuất tái kỳ 4 (Đỗ Phủ)
  6
 98. Hậu xuất tái kỳ 5 (Đỗ Phủ)
  6
 99. Hiểu khởi (Ngô Thế Lân)
  3
 100. Hiểu lũng quán phu (Cao Bá Quát)
  5
 101. Hoạ Cao đãi chế xuân vận (Thái Thuận)
  3
 102. Hoa Thanh cung kỳ 1 (Thôi Lỗ)
  12
 103. Hoài cổ (Phạm Đình Hổ)
  5
 104. Hoài nội kỳ 1 (Ngô Thì Nhậm)
  4
 105. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)
  119
 106. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch)
  56
 107. Homo duplex • Homo duplex (Victor Hugo)
  1
 108. Hồ lý ngư (Đặng Huy Trứ)
  3
 109. Huệ Sùng “Xuân giang vãn cảnh” kỳ 1 (Tô Thức)
  11
 110. Hữu hoài Thai châu Trịnh thập bát tư hộ Kiền (Đỗ Phủ)
  5
 111. Hữu khách (Đỗ Phủ)
  6
 112. Hựu trình Ngô lang (Đỗ Phủ)
  10
 113. Kết luận (Hồ Chí Minh)
  2
 114. Khách trung nguyệt (Bạch Cư Dị)
  6
 115. Khách xá nguyên đán (Nguyễn Khuyến)
  5
 116. Khẩn hành thuỵ nan (Ngô Thì Nhậm)
  3
 117. Khê cư (Liễu Tông Nguyên)
  8
 118. Khê hành (Lục Du)
  1
 119. Khiển hoài (Ngô Thì Nhậm)
  3
 120. Khiển hoài (Đỗ Mục)
  33
 121. Khổ chiến hành (Đỗ Phủ)
  5
 122. Khúc giang kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  27
 123. Khúc giang kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  31
 124. Khuê oán (Vương Xương Linh)
  36
 125. Khứ Thục (Đỗ Phủ)
  5
 126. Kiến nguỵ binh thi cảm tác (Phan Đình Phùng)
  4
 127. Kim Lăng tửu tứ lưu biệt (Lý Bạch)
  18
 128. Ký cữu Dịch Trai Trần Công (Nguyễn Trãi)
  6
 129. Ký đệ Học Tốn thị (Ngô Thì Nhậm)
  3
 130. Ký hữu (Phạm Bành)
  3
 131. Kỷ Sửu cửu nguyệt liên dạ phong vũ độc toạ vô liêu dẫn mãn bất chỉ hựu văn đồng ấp nhất lão tồ lạc nhân cảm tác vân (Nguyễn Khuyến)
  3
 132. Ký Vi Chi kỳ 1 (Bạch Cư Dị)
  6
 133. Lạc Sơn lữ trung (Cao Bá Quát)
  5
 134. Lão thái (Nguyễn Khuyến)
  5
 135. Lâm hình thì tác (Đặng Hữu Phổ)
  3
 136. Lâm hình thời tác kỳ 1 (Nguyễn Duy Hiệu)
  2
 137. Linh Lăng tảo xuân (Liễu Tông Nguyên)
  9
 138. Lĩnh thượng phùng cửu biệt giả hựu biệt (Quyền Đức Dư)
  3
 139. Loạn hậu cảm tác (Nguyễn Trãi)
  6
 140. Loạn hậu đáo Côn Sơn cảm tác (Nguyễn Trãi)
  14
 141. Lộng hoa hương mãn y (Chu Thục Chân)
  5
 142. Lũng Tây hành kỳ 2 (Trần Đào)
  19
 143. Lữ dạ thư hoài (Đỗ Phủ)
  17
 144. Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn)
  48
 145. Lương tâm • La conscience (Victor Hugo)
  1
 146. Lưu Hoa Môn (Đỗ Phủ)
  5
 147. Mã thượng mỹ nhân (Ninh Tốn)
  1
 148. Mạn hứng (I) kỳ 2 (Nguyễn Trãi)
  6
 149. Mạn hứng (II) kỳ 1 (Nguyễn Trãi)
  6
 150. Mạn hứng (II) kỳ 3 (Nguyễn Trãi)
  6
 151. Mạnh Thành ao (Vương Duy)
  17
 152. Mao ốc vị thu phong sở phá ca (Đỗ Phủ)
  14
 153. Mộ xuân tức sự (Nguyễn Trãi)
  12
 154. Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt (Lý Bạch)
  4
 155. Mục đồng từ (Lý Thiệp)
  4
 156. Mừng thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh bảy mươi tuổi (Tiêu Tam)
  1
 157. Nam hành biệt đệ (Vi Thừa Khánh)
  25
 158. Nạn hữu Mạc mỗ (Hồ Chí Minh)
  2
 159. Ngã giả hành (Vương Lệnh)
  1
 160. Ngô vương mỹ nhân bán tuý (Lý Bạch)
  17
 161. Ngôn hoài (Ngô Thì Nhậm)
  4
 162. Nguyên dạ (Chu Thục Chân)
  4
 163. Nguyệt dạ (Đỗ Phủ)
  21
 164. Nguyệt dạ ức xá đệ (Đỗ Phủ)
  17
 165. Nhân nhật ký Đỗ nhị thập di (Cao Thích)
  4
 166. Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  4
 167. Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 2 (Cao Bá Quát)
  2
 168. Những hiệp sĩ lang thang • Les chevaliers errants (Victor Hugo)
  1
 169. Nông gia vọng tình (Ung Dụ Chi)
  3
 170. Oán tình (Lý Bạch)
  29
 171. Pétrarque • Pétrarque (Victor Hugo)
  1
 172. Phiếm chu nhập hậu khê (Dương Sĩ Ngạc)
  3
 173. Phọc nhung nhân (Bạch Cư Dị)
  4
 174. Phóng lữ nhạn (Bạch Cư Dị)
  4
 175. Phục tặng Phương Đình (Cao Bá Quát)
  2
 176. Phụng tặng Vi tả thừa trượng nhị thập nhị vận (Đỗ Phủ)
  6
 177. Phược kê hành (Đỗ Phủ)
  4
 178. Quá Di Đà tự (Đặng Huy Trứ)
  3
 179. Quan hải (Nguyễn Trãi)
  12
 180. Quan san nguyệt (Lục Du)
  3
 181. Quan thương thử (Tào Nghiệp)
  8
 182. Quy Côn Sơn chu trung tác (Nguyễn Trãi)
  8
 183. Ra-căng • Racan (Victor Hugo)
  1
 184. Rôngxa • Ronsard (Victor Hugo)
  1
 185. Sau trận đánh • Après la bataille (Victor Hugo)
  1
 186. Sinh ly biệt (Bạch Cư Dị)
  6
 187. Sinh tra tử (Lý Thanh Chiếu)
  2
 188. Sơ chí Đà tấn phụng tống đương sự chư quân (Nguyễn Khuyến)
  8
 189. Sơ đáo Thiên Bảo ngục (Hồ Chí Minh)
  5
 190. Sơn thôn kinh hành nhân thi dược kỳ 1 (Lục Du)
  3
 191. Sơn trung quả phụ (Đỗ Tuân Hạc)
  6
 192. Tàm cốc hành (Đỗ Phủ)
  8
 193. Tao điền phụ nê ẩm mỹ Nghiêm trung thừa (Đỗ Phủ)
  4
 194. Tạp thi (Thẩm Thuyên Kỳ)
  13
 195. Tặng hữu nhân (Nguyễn Trãi)
  13
 196. Tặng Lý Bạch (Nhị niên khách Đông Đô) (Đỗ Phủ)
  5
 197. Tặng Lý Bạch (Thu lai tương cố thượng phiêu bồng) (Đỗ Phủ)
  11
 198. Tặng tài nữ (Ninh Tốn)
  1
 199. Tặng Trần Thai Xuyên kỳ 1 (Phan Bội Châu)
  2
 200. Tặng Vệ bát xử sĩ (Đỗ Phủ)
  14
 201. Tầm Hứa sơn nhân đình tử (Hề Giả)
  2
 202. Tân chí (Đỗ Phủ)
  5
 203. Tân di ổ (Vương Duy)
  9
 204. Tân Phong chiết tý ông (Bạch Cư Dị)
  5
 205. Tần trung ngâm kỳ 07 - Khinh phì (Bạch Cư Dị)
  7
 206. Tây Thi thạch (Lâu Dĩnh)
  12
 207. Thạch Hào lại (Đỗ Phủ)
  16
 208. Thái tử Trương xá nhân di chức thành nhục đoạn (Đỗ Phủ)
  4
 209. Thán đình tiền cam cúc hoa (Đỗ Phủ)
  8
 210. Thang Âm đạo trung, thu văn dã vọng (Ngô Thì Nhậm)
  2
 211. Thanh minh (Nguyễn Trãi)
  11
 212. Thắng trận hậu cảm tác kỳ 1 (Phan Đình Phùng)
  4
 213. Thắng trận hậu cảm tác kỳ 2 (Phan Đình Phùng)
  5
 214. Thẩm viên (I) kỳ 1 (Lục Du)
  8
 215. Thẩm viên (I) kỳ 2 (Lục Du)
  8
 216. Thập ngũ dạ đại phong (Cao Bá Quát)
  4
 217. Thập ngũ dạ vọng nguyệt ký Đỗ lang trung (Vương Kiến)
  17
 218. Thập thất dạ thừa nguyệt tẩu bút ký hữu nhân (Cao Bá Quát)
  2
 219. Thiên biên hành (Đỗ Phủ)
  5
 220. Thiên Dục phiêu kỵ ca (Đỗ Phủ)
  5
 221. Thôi Tông Văn thụ kê sách (Đỗ Phủ)
  2
 222. Thu dạ cùng thanh (Nguyễn Khuyến)
  8
 223. Thu dạ độc toạ tức sự (Cao Bá Quát)
  3
 224. Thu dạ khách cảm (I) (Nguyễn Trãi)
  8
 225. Thu dạ khách cảm (II) (Nguyễn Trãi)
  8
 226. Thu diệp (Đoàn Nguyễn Tuấn)
  4
 227. Thu hà (Đoàn Nguyễn Tuấn)
  5
 228. Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  39
 229. Thu hứng kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  10
 230. Thu hứng kỳ 3 (Đỗ Phủ)
  11
 231. Thu hứng kỳ 4 (Đỗ Phủ)
  17
 232. Thu hứng kỳ 8 (Đỗ Phủ)
  12
 233. Thu sơn tiêu vọng (Nguyễn Khuyến)
  5
 234. Thu vãn đăng thành bắc môn (Lục Du)
  2
 235. Thu vũ thán kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  10
 236. Thu vũ thán kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  9
 237. Thu vũ thán kỳ 3 (Đỗ Phủ)
  8
 238. Thuật hoài (Đỗ Phủ)
  5
 239. Thục trung cửu nhật (Vương Bột)
  18
 240. Thuỳ lão biệt (Đỗ Phủ)
  6
 241. Thuỷ phu giao (Vương Kiến)
  6
 242. Thuỷ thanh (Ngô Thì Nhậm)
  2
 243. Thứ Cúc Pha tặng thi (Nguyễn Trãi)
  7
 244. Thư phẫn (Lục Du)
  3
 245. Thư trai xuân mộ (Nguyễn Như Đổ)
  5
 246. Thực lệ chi (Tô Thức)
  3
 247. Thương tiến tửu (Lý Bạch)
  31
 248. Tiền xuất tái kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  7
 249. Tiền xuất tái kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  7
 250. Tiền xuất tái kỳ 3 (Đỗ Phủ)
  6
 251. Tiền xuất tái kỳ 4 (Đỗ Phủ)
  6
 252. Tiền xuất tái kỳ 5 (Đỗ Phủ)
  6
 253. Tiền xuất tái kỳ 6 (Đỗ Phủ)
  8
 254. Tiền xuất tái kỳ 7 (Đỗ Phủ)
  6
 255. Tiền xuất tái kỳ 8 (Đỗ Phủ)
  7
 256. Tiền xuất tái kỳ 9 (Đỗ Phủ)
  6
 257. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)
  76
 258. Tống Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục châu (Vương Bột)
  16
 259. Tống hữu nhân (Lý Bạch)
  23
 260. Tống Khổng Sào Phủ tạ bệnh quy du Giang Đông, kiêm trình Lý Bạch (Đỗ Phủ)
  7
 261. Tống Lương Lục tự Động Đình sơn (Trương Duyệt)
  15
 262. Tống Lý Thị lang phó Thường Châu (Giả Chí)
  12
 263. Trại đầu xuân độ (Nguyễn Trãi)
  11
 264. Trì thượng (Bạch Cư Dị)
  27
 265. Trúc lý quán (Vương Duy)
  23
 266. Trùng dương (Lục Du)
  3
 267. Trung thu (Ngô Thì Nhậm)
  2
 268. Trừ dạ tác (Cao Thích)
  14
 269. Trừ tịch kỳ 2 (Nguyễn Khuyến)
  5
 270. Tuế mộ (Đỗ Phủ)
  4
 271. Tuế yến hành (Đỗ Phủ)
  4
 272. Tuý hậu (Nguyễn Khuyến)
  7
 273. Tuý thì ca - Tặng Quảng Văn quán bác sĩ Trịnh Kiền (Đỗ Phủ)
  7
 274. Tuyệt cú lục thủ kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  7
 275. Tuyệt cú lục thủ kỳ 3 (Đỗ Phủ)
  7
 276. Tuyệt cú lục thủ kỳ 6 (Đỗ Phủ)
  7
 277. Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3 (Đỗ Phủ)
  35
 278. Tử Dạ thu ca (Lý Bạch)
  24
 279. Tử Dạ xuân ca (Lý Bạch)
  16
 280. Tự do • Liberté (Victor Hugo)
  1
 281. Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự (Đỗ Phủ)
  7
 282. Tự thuật (Ninh Tốn)
  1
 283. Tự thuật (Ngô Thế Lân)
  2
 284. Tự thuật kỳ 1 (Nguyễn Khuyến)
  3
 285. Tự thuật kỳ 2 (Nguyễn Khuyến)
  4
 286. Tự vịnh (Lê Ninh)
  2
 287. Tương đáo cố hương (Cao Bá Quát)
  4
 288. Vãn quá Hải Vân quan (Trần Quý Cáp)
  2
 289. Vãn thu tham thiền (Ngô Thì Nhậm)
  2
 290. Vãn thứ Ngạc Châu (Lư Luân)
  8
 291. Vạn Tùng sơn (Ngô Thì Nhậm)
  3
 292. Văn dạ châm (Bạch Cư Dị)
  8
 293. Việt nữ từ kỳ 3 (Lý Bạch)
  11
 294. Vịnh điền gia (Nhiếp Di Trung)
  4
 295. Vịnh hoa (Đặng Huy Trứ)
  3
 296. Vịnh hoài (Ngô Thế Lân)
  2
 297. Vịnh hoài cổ tích kỳ 3 - Vịnh Chiêu Quân (Đỗ Phủ)
  11
 298. Vịnh hoài cổ tích kỳ 5 - Vũ Hầu miếu (Đỗ Phủ)
  9
 299. Vịnh Tản Viên sơn (Cao Bá Quát)
  3
 300. Vịnh Thái Hồ (Hồ Chí Minh)
  6
 301. Vọng nguyệt hoài viễn (Trương Cửu Linh)
  17
 302. Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà) (Đỗ Phủ)
  9
 303. Vọng Trường Xuyên kỳ 2 (Vương Xương Linh)
  7
 304. Vô đề (III) (Hồ Chí Minh)
  3
 305. Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn)
  55
 306. Vô gia biệt (Đỗ Phủ)
  7
 307. Xuân cung khúc (Vương Xương Linh)
  22
 308. Xuân dạ liên nga (Nguyễn Khuyến)
  6
 309. Xuân đề hồ thượng (Bạch Cư Dị)
  14
 310. Xuân giang hoa nguyệt dạ (Trương Nhược Hư)
  18
 311. Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên)
  42
 312. Xuân nhật kỳ 2 (Nguyễn Khuyến)
  5
 313. Xuân nhật phỏng hữu bất ngộ (Đào Công Soạn)
  2
 314. Xuân nhật tạp hứng (Lục Du)
  6
 315. Xuân nhật thị chư nhi kỳ 2 (Nguyễn Khuyến)
  5
 316. Xuân nhật thị tử Hoan (Nguyễn Khuyến)
  5
 317. Xuân nhật tức sự (Nguyễn Như Đổ)
  5
 318. Xuân sơn nguyệt dạ (Vu Lương Sử)
  19
 319. Xuân tịch lữ hoài (Thôi Đồ)
  18
 320. Xuân tứ (Lý Bạch)
  34
 321. Xuân vọng (Đỗ Phủ)
  23
 322. Xưa, tôi đã gặp Ferdousi • Autrefois, j'ai connu Ferdousi (Victor Hugo)
  1
 323. Yết Kim môn (Chu Thục Chân)
  5